Roboty budowlane

Zarząd Spółdzielni ogłasza rozpoczęcie postępowania w formie „zapytania o cenę” na następujące roboty:

Remont klatki schodowej – Katowice ul. Józefowska 101B

Szczegółowych informacji, jak również komplet dokumentów wymaganych Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane (…) można otrzymać w dziale eksploatacji Spółdzielni- w godzinach jej pracy.

Termin składania ofert: 30.05.2023 do godz. 10,00.

Regulamin dostępny jest do wglądu w dziale eksploatacji Spółdzielni i na stronie internetowej.


Zarząd Spółdzielni ogłasza rozpoczęcie postępowania w formie „zapytania o cenę” na następujące roboty:

Rozbudowa parkingu o pow. ok. 240 m2 i utwardzenie go ażurowymi płytami betonowymi gr. 8 cm – Chorzów, ul. Adamieckiego 4

Szczegółowych informacji, jak również komplet dokumentów wymaganych Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane (…) można otrzymać w dziale eksploatacji Spółdzielni- w godzinach jej pracy.

Termin składania ofert: 30.05.2023 do godz. 10,00.

Regulamin dostępny jest do wglądu w dziale eksploatacji Spółdzielni i na stronie internetowej.


Zarząd Spółdzielni ogłasza rozpoczęcie postępowania w formie „zapytania o cenę” na następujące roboty:

Remont instalacji odgromowej – Chorzów, ul. Dąbrowskiego 30

Szczegółowych informacji, jak również komplet dokumentów wymaganych Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane (…) można otrzymać w dziale eksploatacji Spółdzielni- w godzinach jej pracy.

Termin składania ofert: 30.05.2023 do godz. 10,00.

Regulamin dostępny jest do wglądu w dziale eksploatacji Spółdzielni i na stronie internetowej


Zarząd Spółdzielni ogłasza rozpoczęcie postępowania w formie „zapytania o cenę” na następujące roboty:

Remont klatek schodowych – Katowice, ul. Modelarska 28 a-e

Szczegółowych informacji, jak również komplet dokumentów wymaganych Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane (…) można otrzymać w dziale eksploatacji Spółdzielni- w godzinach jej pracy.

Termin składania ofert: 30.05.2023 do godz. 10,00.

Regulamin dostępny jest do wglądu w dziale eksploatacji Spółdzielni i na stronie internetowej.


Zarząd Spółdzielni ogłasza rozpoczęcie postępowania w formie „zapytania o cenę” na następujące roboty:

Remont podestów wejściowych do klatek schodowych wraz z wymianą balustrad – Katowice, ul. Lipowa 9a,9b,9c.

Szczegółowych informacji, jak również komplet dokumentów wymaganych Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane (…) można otrzymać w dziale eksploatacji Spółdzielni- w godzinach jej pracy.

Termin składania ofert: 30.05.2023 do godz. 10,00.

Regulamin dostępny jest do wglądu w dziale eksploatacji Spółdzielni i na stronie internetowej.


Zarząd Spółdzielni ogłasza rozpoczęcie postępowania w formie „zapytania o cenę” na następujące roboty:

Zabudowa daszków nad balkonami, strona wschodnia – 2 szt – Piekary Śląskie, ul. Ogrodowa 17 H,I.

Szczegółowych informacji, jak również komplet dokumentów wymaganych Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane (…) można otrzymać w dziale eksploatacji Spółdzielni- w godzinach jej pracy.

Termin składania ofert: 30.05.2023 do godz. 10,00.

Regulamin dostępny jest do wglądu w dziale eksploatacji Spółdzielni i na stronie internetowej.


Załącznikami do każdej z ofert są:

  1. Formularz strony tytułowej oferty
  2. Zał. Nr 1.- oświadczenie oferenta (ust 1,2,3 pkt II zapytania)
  3. Zał. Nr 2  oświadczenie udzieleniu zgody na udost. danych osobowych
  4. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami względem ZUS i US ( ważne 1 miesiąc) (ust 5,6,7 pkt II zapytania)
  5. Wypis ze stosownego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  6. Zaakceptowany projekt umowy
  7. Kosztorys ofertowy oraz pozostałe dokumenty wymienione w cz.II zapytania
  8. Referencje podmiotów zarządzających nieruchomościami wielorodzinnymi z ostatnich dwóch lat.

Zapytania ofertowe należy odebrać w dziale eksploatacji Spółdzielni.


FORMULARZE PRZETARGOWE NA ROBOTY BUDOWLANE:

Załącznik do oferty – oświadczenie oferenta

Zgoda oferenta na udostępnienie danych osobowych

Oferta wzór

Umowa-wzór