Roboty budowlane

 

  O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Spółdzielni ogłasza rozpoczęcie postępowania w formie “zapytania o cenę” na następujące roboty:

Renowacja zieleńców z likwidacją żywopłotów – Katowice ul. Modelarska 22-28

Szczegółowych informacji, jak również komplet dokumentów wymaganych Regulaminem udzielania zamówień na roboty remontowe (…)  można otrzymać w dziale eksploatacji Spółdzielni – w godzinach jej pracy.

Termin składania ofert:  21.05.2018 do godz. 10,00.

Regulamin dostępny jest do wglądu w dziale eksploatacji Spółdzielni i na stronie internetowej www.smdiament.pl


O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Spółdzielni ogłasza rozpoczęcie postępowania w formie “zapytania o cenę” na następujące roboty:

Wymiana stopni drewnianych na klatce schodowej –Katowice ul. Tokarska 4

Szczegółowych informacji, jak również komplet dokumentów wymaganych Regulaminem udzielania zamówień na roboty remontowe (…)  można otrzymać w dziale eksploatacji Spółdzielni – w godzinach jej pracy.

Termin składania ofert:  21.05.2018 do godz. 10,00.

Regulamin dostępny jest do wglądu w dziale eksploatacji Spółdzielni i na stronie internetowej www.smdiament.pl


O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Spółdzielni ogłasza rozpoczęcie postępowania w formie “zapytania o cenę” na następujące roboty:

Remont balkonów wraz z wymianą balustrad – Chorzów ul. Krakusa 18

Szczegółowych informacji, jak również komplet dokumentów wymaganych Regulaminem udzielania zamówień na roboty remontowe (…)  można otrzymać w dziale eksploatacji Spółdzielni – w godzinach jej pracy.

Termin składania ofert:  21.05.2018 do godz. 10,00.

Regulamin dostępny jest do wglądu w dziale eksploatacji Spółdzielni i na stronie internetowej www.smdiament.pl


O G Ł O S Z E N I E
Zarząd Spółdzielni ogłasza rozpoczęcie postępowania w formie “zapytania o cenę” na następujące roboty:

Zabudowa daszku z poliwęglanu nad balkonem ostatniej kondygnacji –
Piekary Śl. ul. Ogrodowa 17 F

Szczegółowych informacji, jak również komplet dokumentów wymaganych Regulaminem udzielania zamówień na roboty remontowe (…) można otrzymać w dziale eksploatacji Spółdzielni – w godzinach jej pracy.
Termin składania ofert:  21.05.2018 do godz. 10,00.
Regulamin dostępny jest do wglądu w dziale eksploatacji Spółdzielni i na stronie internetowej.