Roboty budowlane

OGŁOSZENIE – z dnia 23 maja 2024 r. na wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu kominów znajdujących się ponad dachem budynku mieszkalnego w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 30.

Termin składania ofert: do dnia 19 czerwca 2024 r. do godz. 10.00.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 13 września 2024 r.

Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym zgłoszeniu.

Dodatkowych informacji udziela: Pan Adam KLIMKOWICZ kierownik Działu Eksploatacji Spółdzielni Mieszkaniowej „DIAMENT”, kontakt telefoniczny 32 767 66 16 wew 37.

Ogłoszenie o postępowaniu będzie dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej oraz na stronie internetowej www. smdiament.pl w zakładce: Przetargi / Roboty budowlane.

Załączniki:

Zapytanie o cenę  >>>do pobrania<<<

Oferta załącznik nr 1  >>>do pobrania<<<

Oświadczenie wykonawcy załącznik nr 2  >>>do pobrania<<<

Oświadczenie RODO załącznik nr 3  >>>do pobrania<<<

Umowa załącznik nr 4  >>>do pobrania<<<

Przedmiar inwestorski załącznik nr 5 >>>do pobrania<<<

Dokumentacja fotograficzna załącznik nr 6  >>>do pobrania<<<

OGŁOSZENIE – z dnia 23 maja 2024 r. na wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu kominów znajdujących się ponad dachem budynku mieszkalnego w Katowicach przy ul. Tokarskiej 4.

Termin składania ofert: do dnia 19 czerwca 2024 r. do godz. 10.00.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 13 września2024 r.

Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku po wcześniejszym zgłoszeniu.

Dodatkowych informacji udziela: Pan Adam KLIMKOWICZ kierownik Działu Eksploatacji Spółdzielni Mieszkaniowej „DIAMENT”, kontakt telefoniczny 32 767 66 16 wew. 37.

Ogłoszenie o postępowaniu będzie dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej oraz na stronie internetowej www. smdiament.pl w zakładce: Przetargi / Roboty budowlane.

Załączniki:

Zapytanie o cenę  >>>do pobrania<<<

Oferta załącznik nr 1  >>>do pobrania<<<

Oświadczenie wykonawcy załącznik nr 2  >>>do pobrania<<<

Oświadczenie RODO załącznik nr 3  >>>do pobrania<<<

Umowa załącznik nr 4  >>>do pobrania<<<

Przedmiar inwestorski załącznik nr 5 >>>do pobrania<<<

Dokumentacja fotograficzna załącznik nr 6  >>>do pobrania<<<

OGŁOSZENIE – z dnia 22 maja 2024 r. na zadanie dotyczące wymiany 10 okienek piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Mościckiego 15 w Chorzowie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „DIAMENT” ogłasza rozpoczęcie postępowania w formie “zapytania o cenę” na zadanie dotyczące:

wymiany 10 okienek piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Mościckiego 15 w Chorzowie.

Termin składania ofert: do dnia 14 czerwca 2024 r. do godz. 10.00.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 15 września 2024 r.

Dodatkowych informacji udziela: Pan Adam KLIMKOWICZ kierownik Działu Eksploatacji Spółdzielni Mieszkaniowej „DIAMENT”, kontakt telefoniczny 32 767 66 16 wew. 37.

Ogłoszenie o postępowaniu będzie dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej oraz na stronie internetowej www. smdiament.pl w zakładce: Przetargi / Roboty budowlane.

Załączniki:

Zapytanie o cenę  >>>do pobrania<<<

Oferta załącznik nr 1  >>>do pobrania<<<

Oświadczenie załącznik nr 2  >>>do pobrania<<<

Oświadczenie RODO załącznik nr 3  >>>do pobrania<<<

Umowa załącznik nr 4  >>>do pobrania<<<

OGŁOSZENIE – z dnia 22 maja 2024 r. na zadanie dotyczące wymiany 11 okien na klatce schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Krakusa 18 w Chorzowie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „DIAMENT” ogłasza rozpoczęcie postępowania w formie “zapytania o cenę” na zadanie dotyczące:

wymiany 11 okien na klatce schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Krakusa 18 w Chorzowie.

Termin składania ofert: do dnia 14 czerwca 2024 r. do godz. 10.00.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 15 września 2024 r.

Dodatkowych informacji udziela: Pan Adam KLIMKOWICZ kierownik Działu Eksploatacji Spółdzielni Mieszkaniowej „DIAMENT”, kontakt telefoniczny 32 767 66 16 wew. 37.

Ogłoszenie o postępowaniu będzie dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej oraz na stronie internetowej www. smdiament.pl w zakładce: Przetargi / Roboty budowlane.

Załączniki:

Zapytanie o cenę  >>>do pobrania<<<

Oferta załącznik nr 1  >>>do pobrania<<<

Oświadczenie Wykonawcy załącznik nr 2  >>>do pobrania<<<

Oświadczenie RODO załącznik nr 3  >>>do pobrania<<<

Umowa załącznik nr 4  >>>do pobrania<<<

OGŁOSZENIE – z dnia 6 maja 2024 r. na zadanie dotyczące mycia elewacji budynku wielorodzinnego znajdującego się w Chorzowie przy ul. Maciejkowickiej 1

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „DIAMENT” ogłasza rozpoczęcie postępowania w formie “zapytania o cenę” na zadanie dotyczące:

Mycia elewacji budynku wielorodzinnego znajdującego się w Chorzowie przy ul. Maciejkowickiej 1.

Wykonawca w ramach realizacji zadania wykona roboty polegające na myciu elewacji budynku wielorodzinnego o powierzchni 2360 m2. Podczas przeprowadzania robót muszą zostać wykonane nw. czynności:

Etap I – dezynfekcja mikrobiologiczna powierzchni;

Etap II – rozpuszczenie zanieczyszczeń emisyjnych poprzez zastosowanie najwyższej klasy alkalicznych środków chemicznych oraz ich spłukiwanie przy pomocy niskociśnieniowych urządzeń z funkcją podgrzewania wody;

Etap III – impregnacja mikrobiologiczna;

Etap IV – mycie zewnętrznej strony okien.

Gwarancja musi być udzielona przez Wykonawcę na okres 36 miesięcy.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 29 lipca 2024 r.

Załączniki:

Zapytanie o cenę  >>>do pobrania<<<

Oferta załącznik nr 1  >>>do pobrania<<<

Oświadczenie załącznik nr 2  >>>do pobrania<<<

Oświadczenie RODO załącznik nr 3  >>>do pobrania<<<

Umowa załącznik nr 4  >>>do pobrania<<<

OGŁOSZENIE – z dnia 25 kwietnia 2024 r. na zadanie dotyczące wymiany 10 okienek piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Mościckiego 15 w Chorzowie.

Nie wybrano Wykonawcy z uwagi na złożoną tylko jedną ofertę, cena ofertowa przewyższała zakładane środki finansowe, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację ww. zadania.

OGŁOSZENIE – z dnia 25 kwietnia 2024 r. na zadanie dotyczące wymiany 11 okien na klatce schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Krakusa 18 w Chorzowie.

Nie wybrano Wykonawcy z uwagi na złożoną tylko jedną ofertę, cena ofertowa przewyższała zakładane środki finansowe, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację ww. zadania.

OGŁOSZENIE – z dnia 15 kwietnia 2024 r. na zadanie dotyczące wykonania robót budowlanych w zakresie remontu kominów znajdujących się ponad dachem budynku mieszkalnego w Katowicach.

Ogłoszenie zostało powtórzone w dniu 23 maja 2024 r.

OGŁOSZENIE – z dnia 12 kwietnia 2024 r. na zadanie dotyczące wykonania robót budowlanych w zakresie remontu kominów znajdujących się ponad dachem budynku mieszkalnego w Chorzowie.

Ogłoszenie zostało powtórzone w dniu 23 maja 2024 r.

OGŁOSZENIE – z dnia 7 marca 2024 r. opracowania audytu remontowego i dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku mieszkalnego w Chorzowie przy ul. Paderewskiego 36, 36a.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „DIAMENT” ogłasza rozpoczęcie postępowania w formie “zapytania o cenę” na zadanie w zakresie:

Opracowania audytu remontowego i dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku mieszkalnego w Chorzowie przy ul. Paderewskiego 36, 36a, zgodnie z wymogami szczególnymi związanymi z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Opracowanie obejmuje zakres:

  1. Wykonanie audytu remontowego w celu określenia zakresu prac modernizacyjnych oraz oszacowania ich kosztów.
  2. Wykonanie inwentaryzacji budynku w celu opracowania projektu budowlano-wykonawczego.
  3. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego.
  4. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót budowlanych.
  5. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień w celu zgłoszenia robót budowlanych.

Termin składania ofert do dnia 21 marca 2024 r. do godz. 10.00.

Termin realizacji zamówienia do dnia 27 maja 2024 r.

Załączniki:

Zapytanie o cenę >>>do pobrania<<<

Oferta załącznik nr 1 >>>do pobrania<<<

Oświadczenie załącznik nr 2 >>>do pobrania<<<

Oświadczenie RODO załącznik nr 3 >>>do pobrania<<<

Umowa załącznik nr 4 >>>do pobrania<<<

OGŁOSZENIE – z dnia 4 marca 2024 r. DOCIEPLENIE STROPÓW W PIWNICY

OGŁOSZENIE – z dnia 28 LUTEGO 2024 r. WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

OGŁOSZENIE – z dnia 22 LUTEGO 2024 r. BALUSTRADY

OGŁOSZENIE – z dnia 21 LUTEGO 2024 r. DOMOFON

OGŁOSZENIE – z dnia 12 LUTEGO 2024 r. AUDYT ENERGETYCZNY