Roboty budowlane

 


OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni ogłasza rozpoczęcie postępowania w formie „zapytania o cenę” na następujące roboty:

Remont instalacji odgromowej, uziemienia ochronnego, zasilania WLZ i mieszkań – Chorzów, ul.Kochłowicka 5.

Szczegółowych informacji, jak również komplet dokumetów wymaganych Regulaminem udzielania zamówień na roboty remontowe (…) można otrzymać w dziale eksploatacji – w godzinach jej pracy.

Termin składania ofert: 15.02.2019 do godz. 10,00.

Regulamin dostępny jest do wglądu w dziale eksploatacji Spółdzielni i na stronie internetowej www.smdiament.pl >kliknij tutaj<

Dokumenty do pobrania >kliknij tutaj<

Zaświadczenie ZUS, US oraz wypis z rejestru nie starsze niż 1 m-c.


OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni ogłasza rozpoczęcie postępowania w formie „zapytania o cenę” na następujące roboty:

Wymiana poziomów WLZ od tablicy głównej do zabezpieczeń przedlicznikowych – Katowice, ul. Modelarska 22-28

Szczegółowych informacji, jak również komplet dokumetów wymaganych Regulaminem udzielania zamówień na roboty remontowe (…) można otrzymać w dziale eksploatacji – w godzinach jej pracy.

Termin składania ofert: 15.02.2019 do godz. 10,00.

Regulamin dostępny jest do wglądu w dziale eksploatacji Spółdzielni i na stronie internetowej www.smdiament.pl >kliknij tutaj<

Dokumenty do pobrania >kliknij tutaj<

Zaświadczenie ZUS, US oraz wypis z rejestru nie starsze niż 1 m-c.


OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni ogłasza rozpoczęcie postępowania w formie „zapytania o cenę” na następujące roboty:

Remont instalacji odgromowej i uziemienia ochronnego – Chorzów, ul.Krakusa 18

Szczegółowych informacji, jak również komplet dokumetów wymaganych Regulaminem udzielania zamówień na roboty remontowe (…) można otrzymać w dziale eksploatacji – w godzinach jej pracy.

Termin składania ofert: 15.02.2019 do godz. 10,00.

Regulamin dostępny jest do wglądu w dziale eksploatacji Spółdzielni i na stronie internetowej www.smdiament.pl >kliknij tutaj<

Dokumenty do pobrania >kliknij tutaj<

Zaświadczenie ZUS, US oraz wypis z rejestru nie starsze niż 1 m-c.


OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni ogłasza rozpoczęcie postępowania w formie „zapytania o cenę” na następujące roboty:

Przekładka kostki brukowej przed klatkami (140 m2) – Piekary  Sląskie, ul. Ogrodowa 17J,K.

Szczegółowych informacji, jak również komplet dokumetów wymaganych Regulaminem udzielania zamówień na roboty remontowe (…) można otrzymać w dziale eksploatacji – w godzinach jej pracy.

Termin składania ofert: 15.02.2019 do godz. 10,00.

Regulamin dostępny jest do wglądu w dziale eksploatacji Spółdzielni i na stronie internetowej www.smdiament.pl >kliknij tutaj<

Dokumenty do pobrania >kliknij tutaj<

Zaświadczenie ZUS, US oraz wypis z rejestru nie starsze niż 1 m-c.


OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni ogłasza rozpoczęcie postępowania w formie „zapytania o cenę” na następujące roboty:

Wymiana poziomów WLZ od tablicy głównej do zabezpieczeń przedlicznikowych – Katowice, ul. Modelarska 28a-e.

Szczegółowych informacji, jak również komplet dokumetów wymaganych Regulaminem udzielania zamówień na roboty remontowe (…) można otrzymać w dziale eksploatacji – w godzinach jej pracy.

Termin składania ofert: 15.02.2019 do godz. 10,00.

Regulamin dostępny jest do wglądu w dziale eksploatacji Spółdzielni i na stronie internetowej www.smdiament.pl >kliknij tutaj<

Dokumenty do pobrania >kliknij tutaj<

Zaświadczenie ZUS, US oraz wypis z rejestru nie starsze niż 1 m-c.


OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni ogłasza rozpoczęcie postępowania w formie „zapytania o cenę” na następujące roboty:

Zabudowa daszku z poliwęglanu nad balkonem – Piekary Śląskie, ul. Ogrodowa 29

Szczegółowych informacji, jak również komplet dokumetów wymaganych Regulaminem udzielania zamówień na roboty remontowe (…) można otrzymać w dziale eksploatacji – w godzinach jej pracy.

Termin składania ofert: 15.02.2019 do godz. 10,00.

Regulamin dostępny jest do wglądu w dziale eksploatacji Spółdzielni i na stronie internetowej www.smdiament.pl >kliknij tutaj<

Dokumenty do pobrania >kliknij tutaj<

Zaświadczenie ZUS, US oraz wypis z rejestru nie starsze niż 1 m-c.


OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni ogłasza rozpoczęcie postępowania w formie „zapytania o cenę” na następujące roboty:

Wymiana pionów kanalizacji deszczowej na klatkach schodowych wraz z ich zabudowaniem – Katowice, ul. Modelarska 28 a-e.

Szczegółowych informacji, jak również komplet dokumetów wymaganych Regulaminem udzielania zamówień na roboty remontowe (…) można otrzymać w dziale eksploatacji – w godzinach jej pracy.

Termin składania ofert: 15.02.2019 do godz. 10,00.

Regulamin dostępny jest do wglądu w dziale eksploatacji Spółdzielni i na stronie internetowej www.smdiament.pl >kliknij tutaj<

Dokumenty do pobrania >kliknij tutaj<

Zaświadczenie ZUS, US oraz wypis z rejestru nie starsze niż 1 m-c.


OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni ogłasza rozpoczęcie postępowania w formie „zapytania o cenę” na następujące roboty:

Wymiana pionów wod-kan – Chorzów, ul. Maciejkowicka 4.

Szczegółowych informacji, jak również komplet dokumetów wymaganych Regulaminem udzielania zamówień na roboty remontowe (…) można otrzymać w dziale eksploatacji – w godzinach jej pracy.

Termin składania ofert: 15.02.2019 do godz. 10,00.

Regulamin dostępny jest do wglądu w dziale eksploatacji Spółdzielni i na stronie internetowej www.smdiament.pl >kliknij tutaj<

Dokumenty do pobrania >kliknij tutaj<

Zaświadczenie ZUS, US oraz wypis z rejestru nie starsze niż 1 m-c.


OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni ogłasza rozpoczęcie postępowania w formie „zapytania o cenę” na następujące roboty:

Wymiana poziomów i pionów woda-kan – Chorzów, ul. Paderewskiego 36.

Szczegółowych informacji, jak również komplet dokumetów wymaganych Regulaminem udzielania zamówień na roboty remontowe (…) można otrzymać w dziale eksploatacji – w godzinach jej pracy.

Termin składania ofert: 15.02.2019 do godz. 10,00.

Regulamin dostępny jest do wglądu w dziale eksploatacji Spółdzielni i na stronie internetowej www.smdiament.pl >kliknij tutaj<

Dokumenty do pobrania >kliknij tutaj<

Zaświadczenie ZUS, US oraz wypis z rejestru nie starsze niż 1 m-c.