Remonty

Plan Remontów- 2018

Poniżej przedstawiamy uzgodniony z mieszkańcami poszczególnych nieruchomości –  jesienią 2017 roku rzeczowo finansowy Plan Remontów na rok 2018.