Lokale mieszkalne

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

         Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Diament” ogłasza  przetarg nieograniczony , którego przedmiotem jest wysokość  stawki czynszu najmu za 1 m² lokalu mieszkalnego ,  stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej “ Diament” położonego w

Piekarach Śląskich przy ulicy Kalwaryjskiej 2 a/4,

który odbędzie się w dniu 26 września 2018r. o godzinie 9,00 w siedzibie Spółdzielni w Piekarach Śląskich przy ulicy Ogrodowej 17K.

Powierzchnia lokalu mieszkalnego  wynosi:  49,94 m²

Stawka wywoławcza wynosi : 9,50 zł.

Po przekroczeniu kwoty 12,18 zł.,  licytacja stawki czynszu najmu zostanie zakończona, a spośród oferentów zainteresowanych najmem zostanie przeprowadzone losowanie, które wyłoni przyszłego najemcę w/w lokalu mieszkalnego.

Czynsz ten nie obejmuje opłat za media.

Celem dokonania oględzin przedmiotowego lokalu należy skontaktować się z  działem członkowsko – lokalowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Diament” w Piekarach Śl. ul. Ogrodowa  17K, tel. 767-66-16 wew. 35                                                                

Warunki przetargu:

  1. Wadium w wysokości 100,00 zł płatne na konto bankowe:

PKO BP Piekary Śląskie 27 1020 2368 0000 2802 0022 3461 najpóźniej na dzień przed przetargiem.

2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

3. Wadium złożone przez uczestnika , który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i jest zaliczane na poczet kaucji mieszkaniowej.

4. Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego jest wniesienie kaucji mieszkaniowej.

5. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia wygrania przetargu.

6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumenty o zatrudnieniu na okres nie krótszy niż 3 lat

7. W trakcie przetargu uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

8. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% stawki wyjściowej.

9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Diament” ogłasza  przetarg nieograniczony , którego przedmiotem jest wysokość  stawki czynszu najmu za 1 m² lokalu mieszkalnego ,  stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej “ Diament” położonego w

Piekarach Śląskich przy ulicy Kalwaryjskiej 2 b/10,

który odbędzie się w dniu 26 września 2018r o godzinie 12,00 w siedzibie Spółdzielni w Piekarach Śląskich przy ulicy Ogrodowej 17K.

Powierzchnia lokalu mieszkalnego  wynosi:  49,83 m²

Stawka wywoławcza wynosi : 9,50 zł.

Po przekroczeniu kwoty 12,18 zł, licytacja stawki czynszu najmu zostanie zakończona, a spośród oferentów zainteresowanych najmem zostanie przeprowadzone losowanie, które wyłoni przyszłego najemcę w/w lokalu mieszkalnego.

Czynsz ten nie obejmuje opłat za media.

Celem dokonania oględzin przedmiotowego lokalu należy skontaktować się z  działem członkowsko – lokalowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Diament” w Piekarach Śl. ul. Ogrodowa  17K, tel. 767-66-16 wew. 35                                                                

Warunki przetargu:

  1. Wadium w wysokości 100,00 zł płatne na konto bankowe:

PKO BP Piekary Śląskie 27 1020 2368 0000 2802 0022 3461 najpóźniej na dzień przed przetargiem.

2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

3. Wadium złożone przez uczestnika , który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i jest zaliczane na poczet kaucji mieszkaniowej.

4. Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego jest wniesienie kaucji mieszkaniowej.

5. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia wygrania przetargu.

6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumenty o zatrudnieniu na okres nie krótszy niż 3 lat

7. W trakcie przetargu uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

8. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% stawki wyjściowej.

9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

         Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Diament” ogłasza  przetarg nieograniczony , którego przedmiotem jest wysokość  stawki czynszu najmu za 1 m² lokalu mieszkalnego ,  stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej “ Diament” położonego w

Piekarach Śląskich przy ulicy Kalwaryjskiej 2 b/9,

który odbędzie się w dniu 26 września 2018r. o godzinie 11,00 w siedzibie Spółdzielni w Piekarach Śląskich przy ulicy Ogrodowej 17K.

Powierzchnia lokalu mieszkalnego  wynosi:  60,32 m²

Stawka wywoławcza wynosi : 9,50 zł.

Po przekroczeniu kwoty 12,18 zł.,  licytacja stawki czynszu najmu zostanie zakończona, a spośród oferentów zainteresowanych najmem zostanie przeprowadzone losowanie, które wyłoni przyszłego najemcę w/w lokalu mieszkalnego.

Czynsz ten nie obejmuje opłat za media.

Celem dokonania oględzin przedmiotowego lokalu należy skontaktować się z  działem członkowsko – lokalowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Diament” w Piekarach Śl. ul. Ogrodowa  17K,  tel. 767-66-16 wew. 35                                                                

Warunki przetargu:

  1. Wadium w wysokości 100,00 zł płatne na konto bankowe:

PKO BP Piekary Śląskie 27 1020 2368 0000 2802 0022 3461 najpóźniej na dzień przed przetargiem.

2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

3. Wadium złożone przez uczestnika , który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i jest zaliczane na poczet kaucji mieszkaniowej.

4. Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego jest wniesienie kaucji mieszkaniowej.

5. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia wygrania przetargu.

6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumenty o zatrudnieniu na okres nie krótszy niż 3 lat

7. W trakcie przetargu uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

8. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% stawki wyjściowej.

9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

         Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Diament” ogłasza  przetarg nieograniczony , którego przedmiotem jest wysokość  stawki czynszu najmu za 1 m² lokalu mieszkalnego ,  stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej “ Diament” położonego w

Piekarach Śląskich przy ulicy Kalwaryjskiej 2 b/6,

który odbędzie się w dniu 26 września 2018r o godzinie 13,00 w siedzibie Spółdzielni w Piekarach Śląskich przy ulicy Ogrodowej 17K.

Powierzchnia lokalu mieszkalnego  wynosi:  49,83 m²

Stawka wywoławcza wynosi : 9,50 zł.

Po przekroczeniu kwoty 12,18 zł.,  licytacja stawki czynszu najmu zostanie zakończona, a spośród oferentów zainteresowanych najmem zostanie przeprowadzone losowanie, które wyłoni przyszłego najemcę w/w lokalu mieszkalnego.

Czynsz ten nie obejmuje opłat za media.

Celem dokonania oględzin przedmiotowego lokalu należy skontaktować się z  działem członkowsko – lokalowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Diament” w Piekarach Śl. ul. Ogrodowa  17K; tel. 767-66-16 wew. 35                                                                

Warunki przetargu:

  1. Wadium w wysokości 100,00 zł płatne na konto bankowe:

PKO BP Piekary Śląskie 27 1020 2368 0000 2802 0022 3461 najpóźniej na dzień przed przetargiem.

2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

3. Wadium złożone przez uczestnika , który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i jest zaliczane na poczet kaucji mieszkaniowej.

4. Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego jest wniesienie kaucji mieszkaniowej.

5. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia wygrania przetargu.

6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumenty o zatrudnieniu na okres nie krótszy niż 3 lat

7. W trakcie przetargu uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

8. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% stawki wyjściowej.

9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

         Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Diament” ogłasza  przetarg nieograniczony , którego przedmiotem jest wysokość  stawki czynszu najmu za 1 m² lokalu mieszkalnego ,  stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej “ Diament” położonego w

Piekarach Śląskich przy ulicy Kalwaryjskiej 2 b/5,

który odbędzie się w dniu 26 września 2018r o godzinie 8,00 w siedzibie Spółdzielni w Piekarach Śląskich przy ulicy Ogrodowej 17K.

Powierzchnia lokalu mieszkalnego  wynosi:  60,32 m²

Stawka wywoławcza wynosi : 9,50 zł.

Po przekroczeniu kwoty 12,18 zł.,  licytacja stawki czynszu najmu zostanie zakończona, a spośród oferentów zainteresowanych najmem zostanie przeprowadzone losowanie, które wyłoni przyszłego najemcę w/w lokalu mieszkalnego.

Czynsz ten nie obejmuje opłat za media.

Celem dokonania oględzin przedmiotowego lokalu należy skontaktować się z  działem członkowsko – lokalowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Diament” w Piekarach Śl. ul. Ogrodowa 17K, tel. 767-66-16 wew. 35                                                                

Warunki przetargu:

  1. Wadium w wysokości 100,00 zł płatne na konto bankowe:

PKO BP Piekary Śląskie 27 1020 2368 0000 2802 0022 3461 najpóźniej na dzień przed przetargiem.

2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowe dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

3. Wadium złożone przez uczestnika , który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i jest zaliczane na poczet kaucji mieszkaniowej.

4. Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego jest wniesienie kaucji mieszkaniowej.

5. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia wygrania przetargu.

6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumenty o zatrudnieniu na okres nie krótszy niż 3 lat 

7. W trakcie przetargu uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

8. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% stawki wyjściowej.

9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

         Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Diament” ogłasza  przetarg nieograniczony , którego przedmiotem jest wysokość  stawki czynszu najmu za 1 m² lokalu mieszkalnego ,  stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej “ Diament” położonego w

Piekarach Śląskich przy ulicy Kalwaryjskiej 2 b/3,

który odbędzie się w dniu 26 września 2018r. o godzinie 10,00 w siedzibie Spółdzielni w Piekarach Śląskich przy ulicy Ogrodowej 17K.

Powierzchnia lokalu mieszkalnego  wynosi:  60,32 m²

Stawka wywoławcza wynosi : 9,50 zł.

Po przekroczeniu kwoty 12,18 zł,  licytacja stawki czynszu najmu zostanie zakończona, a spośród oferentów zainteresowanych najmem zostanie przeprowadzone losowanie, które wyłoni przyszłego najemcę w/w lokalu mieszkalnego.

Czynsz ten nie obejmuje opłat za media.

Celem dokonania oględzin przedmiotowego lokalu należy skontaktować się z  działem członkowsko – lokalowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Diament” w Piekarach Śl.  ul. Ogrodowa  17 K; tel. 767-66-16 wew. 35                                                                

Warunki przetargu:

  1. Wadium w wysokości 100,00 zł płatne na konto bankowe:

PKO BP Piekary Śląskie 27 1020 2368 0000 2802 0022 3461 najpóźniej na dzień przed przetargiem.

2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

3. Wadium złożone przez uczestnika , który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i jest zaliczane na poczet kaucji mieszkaniowej.

4. Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego jest wniesienie kaucji mieszkaniowej.

5. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia wygrania przetargu.

6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumenty o zatrudnieniu na okres nie krótszy niż 3 lat

7. W trakcie przetargu uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

8. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% stawki wyjściowej.

9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.