Lokale mieszkalne

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

         Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Diament” ogłasza  przetarg nieograniczony , którego przedmiotem jest wysokość  stawki czynszu najmu za 1 m² lokalu mieszkalnego ,  stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej “ Diament” położonego w Chorzowie przy ul. Maciejkowickiej 2/3,  który odbędzie się w dniu 25 maja  2018 roku o godzinie  9,00 w siedzibie Spółdzielni w Piekarach Śląskich przy ulicy  Ogrodowej 17K.

Powierzchnia lokalu mieszkalnego  wynosi : 35,06 m²

Stawka wywoławcza wynosi : 5,20 zł.

Celem dokonania oględzin przedmiotowego lokalu należy skontaktować się z  działem członkowsko – lokalowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Diament” w Piekarach Śl. ul. Ogrodowa  17K      tel. 767-66-16   wew. 35

Warunki przetargu:

Wadium w wysokości 100,00 zł płatne na konto bankowe:

PKO BP Piekary Śląskie

27 1020 2368 0000 2802 0022 3461 najpóźniej na dzień przed przetargiem.

 1. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowe dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
 2. Wadium złożone przez uczestnika , który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i jest zaliczane na poczet kaucji mieszkaniowej.
 3. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia wygrania przetargu.4
 4. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumenty o zatrudnieniu na okres nie krótszy niż 3 lata.
 5. W trakcie przetargu uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne przystąpienia ceny dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 6. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% stawki wyjściowej.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

         Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Diament” ogłasza  przetarg nieograniczony , którego przedmiotem jest wysokość  stawki czynszu najmu za 1 m² lokalu mieszkalnego ,  stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej “ Diament” położonego w Chorzowie przy ul. Maciejkowickiej 2/13,  który odbędzie się w dniu 25 maja  2018 roku o godzinie  8,00 w siedzibie Spółdzielni w Piekarach Śląskich przy ulicy  Ogrodowej 17K.

Powierzchnia lokalu mieszkalnego  wynosi : 39,73 m²

Stawka wywoławcza wynosi : 5,20 zł.

Celem dokonania oględzin przedmiotowego lokalu należy skontaktować się z  działem członkowsko – lokalowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Diament” w Piekarach Śl. ul. Ogrodowa  17K      tel. 767-66-16   wew. 35

Warunki przetargu:

Wadium w wysokości 100,00 zł płatne na konto bankowe:

PKO BP Piekary Śląskie

27 1020 2368 0000 2802 0022 3461 najpóźniej na dzień przed przetargiem.

 1. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji przetargowej dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
 2. Wadium złożone przez uczestnika , który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i jest zaliczane na poczet kaucji mieszkaniowej.
 3. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia wygrania przetargu.
 4. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumenty o zatrudnieniu na okres nie krótszy jak 3 lat
 5. W trakcie przetargu uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne przystąpienia ceny dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.6
 6. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% stawki wyjściowej.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Diament” ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Piekarach Śląskich przy ulicy Kalwaryjskiej  2b /3,  który odbędzie się w dniu 24 maja 2018  roku  o godzinie 13,00 w siedzibie Spółdzielni w Piekarach Śląskich przy ulicy Ogrodowej 17K.

Budynek, w którym mieści się przedmiotowy lokal mieszkalny wybudowany jest ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Powierzchnia użytkowa wynosi  60,32 m² a mieszkanie składa się z trzech pokoi  , kuchni  , łazienki , wc i przedpokoju

Cena wywoławcza wkładu na mieszkanie wynosi  56 790,00 zł.

Przyszły nabywca oprócz w/w kwoty winien zapłacić 276,75 zł – za wykonanie operatu szacunkowego.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni do 23 maja 2018r. do                godziny 10.00

Celem dokonania oględzin przedmiotowego lokalu należy skontaktować się ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Diament” w Piekarach Śl. przy ulicy Ogrodowej 17 K tel. 767-66-16 wew 35 do dnia 22 maja 2018r.do godziny 12.00

Warunki przetargu:

Wadium w wysokości 1.000 zł płatne na konto bankowe spółdzielni :

PKO BP Piekary Śląskie27 1020 2368 0000 2802 0022 3461 najpóźniej na dzień przed przetargiem.

2.  Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowe  dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

3. Wadium złożone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia; pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

4. Wylicytowaną kwotę stanowiącą cenę nabycia lokalu należy wpłacić w terminie 14 dni od dnia przetargu. W razie niewpłacenia w/w kwoty w wyznaczonym terminie nabywca traci prawo do zawarcia umowy oraz wpłacone wadium.

5. W trakcie przetargu uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne przystąpienia ceny dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

6. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 500 zł stawki wyjściowej.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

informacja dodatkowa Kalwaryjska

 


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Diament” ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Piekarach Śląskich przy ulicy Kalwaryjskiej  2a/4,  który odbędzie się w dniu 24 maja 2018  roku  o godzinie 12,00 w siedzibie Spółdzielni w Piekarach Śląskich przy ulicy Ogrodowej 17K.

Budynek, w którym mieści się przedmiotowy lokal mieszkalny wybudowany jest ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Powierzchnia użytkowa wynosi  49,94 m² a mieszkanie składa się z dwóch pokoi  , kuchni  , łazienki z wc i przedpokoju.

Cena wywoławcza wkładu na mieszkanie wynosi  40 266,00 zł.

Przyszły nabywca oprócz w/w kwoty winien zapłacić 307,50 zł – za wykonanie operatu szacunkowego.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni do 23 maja 2018r. do                godziny 10.00

Celem dokonania oględzin przedmiotowego lokalu należy skontaktować się ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Diament” w Piekarach Śl. przy ulicy Ogrodowej 17 K tel. 767-66-16 wew 35 do dnia 22 maja 2018r.do godziny 12.00

Warunki przetargu:

Wadium w wysokości 1.000 zł płatne na konto bankowe spółdzielni :

PKO BP Piekary Śląskie

27 1020 2368 0000 2802 0022 3461 najpóźniej na dzień przed przetargiem.

 1. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
 2. Wadium złożone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia; pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 3. Wylicytowaną kwotę stanowiącą cenę nabycia lokalu należy wpłacić w terminie 14 dni od dnia przetargu. W razie niewpłacenia w/w kwoty w wyznaczonym terminie nabywca traci prawo do zawarcia umowy oraz wpłacone wadium.
 4. W trakcie przetargu uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne przystąpienia ceny dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 5. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 500 zł stawki wyjściowej.
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

informacja dodatkowa Kalwaryjska


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Diament” ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Piekarach Śląskich przy ulicy Kalwaryjskiej  2b /10,  który odbędzie się w dniu 24 maja 2018  roku  o godzinie 11,00 w siedzibie Spółdzielni w Piekarach Śląskich przy ulicy Ogrodowej17K.

Budynek, w którym mieści się przedmiotowy lokal mieszkalny wybudowany jest ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Powierzchnia użytkowa wynosi  49,83 m² a mieszkanie składa się z dwóch pokoi  , kuchni z aneksem jadalnym , łazienki  z  wc i przedpokoju.

Cena wywoławcza wkładu na mieszkanie wynosi  29 562,00 zł.

Przyszły nabywca oprócz w/w kwoty winien zapłacić 270,60 zł – za wykonanie operatu szacunkowego.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni do 23 maja 2018r. do                godziny 10.00

Celem dokonania oględzin przedmiotowego lokalu należy skontaktować się ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Diament” w Piekarach Śl. przy ulicy Ogrodowej 17 K tel. 767-66-16 wew 35 do dnia 22 maja 2018r.do godziny 12.00

Warunki przetargu:

 1. Wadium w wysokości 1.000 zł płatne na konto bankowe spółdzielni : PKO BP Piekary Śląskie 27 1020 2368 0000 2802 0022 3461 najpóźniej na dzień przed przetargiem.
 2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
 3. Wadium złożone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia; pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 4. Wylicytowaną kwotę stanowiącą cenę nabycia lokalu należy wpłacić w terminie 14 dni od dnia przetargu. W razie niewpłacenia w/w kwoty w wyznaczonym terminie nabywca traci prawo do zawarcia umowy oraz wpłacone wadium.
 5. W trakcie przetargu uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne przystąpienia ceny dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 6. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 500 zł stawki wyjściowej.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny. 

informacja dodatkowa Kalwaryjska


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Diament” ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Piekarach Śląskich przy ulicy Kalwaryjskiej  2b/9,  który odbędzie się w dniu 24 maja 2018  roku  o godzinie 10,00 w siedzibie Spółdzielni w Piekarach Śląskich przy ulicy Ogrodowej 17K.

Budynek, w którym mieści się przedmiotowy lokal mieszkalny wybudowany jest ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Powierzchnia użytkowa wynosi  60,32 m² a mieszkanie składa się z dwóch pokoi  , kuchni z aneksem jadalnym , łazienki , wc i przedpokoju

Cena wywoławcza wkładu na mieszkanie wynosi  43 295,70 zł.

Przyszły nabywca oprócz w/w kwoty winien zapłacić 307,50 zł – za wykonanie operatu szacunkowego.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni do 23 maja 2018r. do                godziny 10.00

Celem dokonania oględzin przedmiotowego lokalu należy skontaktować się ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Diament” w Piekarach Śl. przy ulicy Ogrodowej 17 K tel. 767-66-16 wew 35 do dnia 22 maja 2018r.do godziny 12.00

Warunki przetargu:

 1. Wadium w wysokości 1.000 zł płatne na konto bankowe spółdzielni :PKO BP Piekary Śląskie 27 1020 2368 0000 2802 0022 3461 najpóźniej na dzień przed przetargiem.
 2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
 3. Wadium złożone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia; pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 4. Wylicytowaną kwotę stanowiącą cenę nabycia lokalu należy wpłacić w terminie 14 dni od dnia przetargu. W razie niewpłacenia w/w kwoty w wyznaczonym terminie nabywca traci prawo do zawarcia umowy oraz wpłacone wadium.
 5. W trakcie przetargu uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne przystąpienia ceny dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 6. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 500 zł stawki wyjściowej.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

informacja dodatkowa Kalwaryjska


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Diament” ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Piekarach Śląskich przy ulicy Kalwaryjskiej  2b/6,  który odbędzie się w dniu 24 maja 2018  roku  o godzinie 9,00 w siedzibie Spółdzielni w Piekarach Śląskich przy ulicy Ogrodowej 17K.

Budynek, w którym mieści się przedmiotowy lokal mieszkalny wybudowany jest ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Powierzchnia użytkowa wynosi  49,83 m² a mieszkanie składa się z dwóch pokoi  , kuchni  , łazienki z wc i przedpokoju

Cena wywoławcza wkładu na mieszkanie wynosi  38 280,00 zł.

Przyszły nabywca oprócz w/w kwoty winien zapłacić 307,50 zł – za wykonanie operatu szacunkowego.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni do 23 maja 2018r. do                godziny 10.00

Celem dokonania oględzin przedmiotowego lokalu należy skontaktować się ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Diament” w Piekarach Śl. przy ulicy Ogrodowej 17 K tel. 767-66-16 wew 35 do dnia 22 maja 2018r.do godziny 12.00

Warunki przetargu:

 1. Wadium w wysokości 1.000 zł płatne na konto bankowe spółdzielni :PKO BP Piekary Śląskie 27 1020 2368 0000 2802 0022 3461 najpóźniej na dzień przed przetargiem.
 2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
 3. Wadium złożone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia; pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 4. Wylicytowaną kwotę stanowiącą cenę nabycia lokalu należy wpłacić w terminie 14 dni od dnia przetargu. W razie niewpłacenia w/w kwoty w wyznaczonym terminie nabywca traci prawo do zawarcia umowy oraz wpłacone wadium.
 5. W trakcie przetargu uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne przystąpienia ceny dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 6. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 500 zł stawki wyjściowej.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

informacja dodatkowa Kalwaryjska


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Diament” ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Piekarach Śląskich przy ulicy Kalwaryjskiej  2a/5,  który odbędzie się w dniu 24 maja 2018  roku  o godzinie 8,00 w siedzibie Spółdzielni w Piekarach Śląskich przy ulicy Ogrodowej 17K.

Budynek, w którym mieści się przedmiotowy lokal mieszkalny wybudowany jest ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Powierzchnia użytkowa wynosi  63,22 m² a mieszkanie składa się z trzech pokoi  , kuchni  , łazienki , wc i przedpokoju

Cena wywoławcza wkładu na mieszkanie wynosi  59 520,00 zł.

Przyszły nabywca oprócz w/w kwoty winien zapłacić 276,75 zł – za wykonanie operatu szacunkowego.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni do 23 maja 2018r. do                godziny 10.00

Celem dokonania oględzin przedmiotowego lokalu należy skontaktować się ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Diament” w Piekarach Śl. przy ulicy Ogrodowej 17 K tel. 767-66-16 wew 35 do dnia 22 maja 2018r.do godziny 12.00

Warunki przetargu:

Wadium w wysokości 1.000 zł płatne na konto bankowe spółdzielni :

PKO BP Piekary Śląskie

27 1020 2368 0000 2802 0022 3461 najpóźniej na dzień przed przetargiem.

 1. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
 2. Wadium złożone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia; pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 3. Wylicytowaną kwotę stanowiącą cenę nabycia lokalu należy wpłacić w terminie 14 dni od dnia przetargu. W razie niewpłacenia w/w kwoty w wyznaczonym terminie nabywca traci prawo do zawarcia umowy oraz wpłacone wadium.
 4. W trakcie przetargu uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne przystąpienia ceny dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 5. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 500 zł stawki wyjściowej.
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

informacja dodatkowa Kalwaryjska