Lokale mieszkalne

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Diament” ogłasza przetarg nieograniczony , którego przedmiotem jest wysokość stawki czynszu najmu za 1 m² lokalu mieszkalnego , stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej “ Diament” położonego w Katowicach przy ul. Tokarskiej 4/8, który odbędzie się w dniu 29 marca 2023 roku o godzinie 8,00 w siedzibie Spółdzielni w Piekarach Śląskich przy ulicy Ogrodowej 17K – zgodnie z warunkami przetargu wskazanymi poniżej.

Powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi : 40,57 m²

Stawka wywoławcza wynosi : 6,00 zł.

Celem dokonania oględzin przedmiotowego lokalu należy skontaktować się z działem członkowsko – lokalowym Spółdzielni

adres do korespondencji: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Diament”, 41-940 Piekary Śl. ul. Ogrodowa 17K tel. 767-66-16 wew. 35

Warunki przetargu:

 1. Wadium w wysokości 1000,00 zł płatne na konto bankowe: PKO BP Piekary Śląskie; 27 1020 2368 0000 2802 0022 3461 najpóźniej na dzień przed przetargiem.
 2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
 3. Wadium złożone przez uczestnika który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i jest zaliczane na poczet kaucji mieszkaniowej.
 4. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia wygrania przetargu.
 5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumenty o zatrudnieniu na okres nie krótszy niż 3 lata.
 6. W trakcie przetargu uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne przystąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 7. Postąpienie nie może wynosić mniej niz 10% stawki wyjściowej.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie ceny wywoławczej.
 9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Diament” ogłasza przetarg nieograniczony , którego przedmiotem jest wysokość stawki czynszu najmu za 1 m² lokalu mieszkalnego , stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej “ Diament” położonego w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 30/15, który odbędzie się w dniu 29 marca 2023 roku o godzinie 9,00 w siedzibie Spółdzielni w Piekarach Śląskich przy ulicy Ogrodowej 17K – zgodnie z warunkami przetargu wskazanymi poniżej.

  Powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi : 24,19 m²

  Stawka wywoławcza wynosi : 14,50 zł.

  Celem dokonania oględzin przedmiotowego lokalu należy skontaktować się z działem członkowsko – lokalowym Spółdzielni

  adres do korespondencji: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Diament”, 41-940 Piekary Śl. ul. Ogrodowa 17K tel. 767-66-16 wew. 35

  Warunki przetargu:

  1. Wadium w wysokości 1000,00 zł płatne na konto bankowe: PKO BP Piekary Śląskie; 27 1020 2368 0000 2802 0022 3461 najpóźniej na dzień przed przetargiem.
  2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
  3. Wadium złożone przez uczestnika który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i jest zaliczane na poczet kaucji mieszkaniowej.
  4. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia wygrania przetargu.
  5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumenty o zatrudnieniu na okres nie krótszy niż 3 lata.
  6. W trakcie przetargu uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne przystąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
  7. Postąpienie nie może wynosić mniej niz 10% stawki wyjściowej.
  8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie ceny wywoławczej.
  9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Posiadamy wolne lokale w ofercie bezprzetargowej kliknij tutaj