Do pobrania

Deklaracja przystąpienia do spółdzielni

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie lokatora – zgoda na przetwarzanie danych – RODO 2018

Oświadczenie firmy – zgoda na przetwarzanie danych – RODO 2018

Oświadczenie – umieszczenie nazwiska przy domofonie

Wniosek o udostępnienie dokumentów Członkom SM Diament

Instrukcja obsługi szlabanu

Rezygnacja z książeczek czynszowych 

Wzór pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie Członków

DOKUMENTY PRZETARGOWE – ROBOTY BUDOWLANE:

Załącznik do oferty – oświadczenie oferenta

Zgoda oferenta na udostępnienie danych osobowych

Oferta wzór

Umowa-wzór