Telefony awaryjne

POGOTOWIE AWARYJNE (Spółdzielni Mieszkaniowej) 

tel. 32 281 20 33

POGOTOWIE ELEKTRYCZNE (Spółdzielni Mieszkaniowej)

tel. 514 332 821

NUMERY ALARMOWE 

112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego (ogólnoeuropejski numer ratunkowy)

997 – Policja (dzwoniąc na ten numer, połączenie zostaje automatycznie przekierowane na numer 112)

998 – Straż Pożarna

999 – Pogotowie Ratunkowe

986 – Straż Miejska

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

ADM Piekary Śląskie – MPEC tel. 32 767 07 85, 601 541 463

ADM Chorzów, Katowice – TAURON CIEPŁO tel. 993

POGOTOWIE GAZOWE

ADM Piekary Śląskie, Chorzów, Katowice tel. 992

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

ADM Piekary Śląskie, Chorzów, Katowice tel. 991

POGOTOWIE WODNO – KANALIZACYJNE

ADM Piekary Śląskie tel. 32 287 13 08, tel. 601 503 475

ADM Chorzów, Katowice tel. 994, 32 281 20 33