Harmonogram dyżurów RN

HARMONOGRAM   DYŻURÓW  RADY   NADZORCZEJ  

W I  PÓŁROCZU  2019 r. (w siedzibie spółdzielni)

HARMONOGRAM Dyżurów RN I 2019