Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Wolski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Stanisław Grunda

Sekretarz Rady Nadzorczej

Janusz Krędowski

Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Marczak

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Idzik

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Łój