Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Tomasz Wiśniowski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Pan Sławomir Pach

Sekretarz Rady Nadzorczej

Pani Alina Kupczok

Członek Rady Nadzorczej

Pan Piotr Widenka

Członek Rady Nadzorczej

Pani Aneta Druch