Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Stanisław Grunda

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Tomasz Wiśniowski

Sekretarz Rady Nadzorczej

Janusz Krędowski

Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Pach

Członek Rady Nadzorczej

Ruta Tomanek