Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Wiśniowski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Sławomir Pach

Sekretarz Rady Nadzorczej

Alina Kupczok

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Widenka

Członek Rady Nadzorczej

Aneta Druch