Poradnik

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Codziennie wyrzucamy mnóstwo śmieci, przeciętny Polak produkuje ok. 320 kg odpadów rocznie.  Z uwagi na rosnące opłaty za śmieci apelujemy o ich segregację!

Segregując pamiętaj też o tym, aby:

  • zgniatać puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika;
  • wyrzucać butelki bez nakrętek i korków;
  • sprawdzać znak na opakowaniu, który informuje o tym, co należy z nim zrobić po wykorzystaniu zawartości.

Poniżej podajemy link do strony, gdzie znajdują się cenne wskazówki jak postępować i w jaki sposób segregować odpady oraz harmonogram wywozu w poszczególnych miastach.

kliknij tutaj

Harmonogram wywozu w Chorzowie

Harmonogram wywozu w Katowicach

Harmonogram wywozu w Piekarach Śląskich


INSTRUKCJA OBSŁUGI SZLABANÓW

Uprzejmie informujemy, że w korytarzach piwnicznych przy ul. Kalwaryjskiej w Piekarach Śląskich oraz przy ul. Modelarskiej w Katowicach ( klatka 28 i 28e) zamontowano skrzynki, w których znajduje się klucz służący do awaryjnego odblokowania szlabanu. W przypadku braku prądu lub innej awarii, prosimy postępować zgodnie z instrukcją – kliknij tutaj – oraz niezwłocznie powiadomić słuzby techniczne Spółdzielni o ewentualnym zbiciu szybki i skorzystaniu z klucza. Klucz należy przekazać pracownikowi Spółdzielni.


PRAKTYCZNE RADY I SPOSOBY OSZCZĘDZANIA CIEPŁA

Przypominamy wszystkim mieszkańcom o konieczności racjonalnego używania ciepła w mieszkaniach. Od Państwa działania zależą w dużej mierze opłaty jakie wnosimy za zużyte ciepło do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Grzejniki w mieszkaniach posiadają zawory termostatyczne z głowicami (białe pokrętła), które regulują dopływ ciepła i utrzymują żądaną temperaturę w pomieszczeniu. Korzystajmy z nich, zwłaszcza w dniach, kiedy na zewnątrz jest wysoka temperatura. Wietrzmy mieszkania intensywnie i krótko przy wyłączonym zaworze (pokrętło głowicy na *), a po zakończeniu wietrzenia głowicę należy ustawić w poprzednim położeniu. Pozwoli to uniknąć zbędnego ubytku ciepła. Często pozostawiamy otwarte okna na cały dzień nie przykręcajšc zaworów, przez co „wypuszczamy” ciepło, za które płacimy prawie połowę opłat czynszowych !

Radzimy również, aby:

* Nie zasłaniać grzejników i głowic zaworów grubymi zasłonami, meblami i osłonami w celu właściwego wykorzystania ciepła oddawanego przez grzejniki i prawidłowej regulacji zaworów,
* Utrzymywać temperaturę w pomieszczeniach stosownie do indywidualnych wymagań, nie przegrzewając ich,
* Obniżać temperaturę w nocy,
* Ograniczać zużycie ciepła, gdy w mieszkaniu nikt nie przebywa, jednak tak aby nie działać niszcząco na ściany budynku i nie pogarszać warunków bytowych innych mieszkańców (zbytnio nie wychładzać mieszkań.


UWAGA WAŻNE!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Diament” uprzejmie przypomina, iż zgodnie z § 15 Regulaminu Używania Lokali i Porządku Domowego (…), wszelkie przeróbki w lokalach, nie wyłączając instalacji (…) mogą być dokonywane jedynie za pisemną zgodą Zarządu Spółdzielni i przy zachowaniu przepisów prawa budowlanego.

Oprócz ogólnie znanych zagrożeń mogących spowodować narażenie zdrowia i życia mieszkańców, Zarząd Spółdzielni pragnie zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż w ostatnim czasie w łazienkach zamienia się wanny na kabiny prycznicowe. Zamiana ta podyktowana jest chęcią oszczędzania wody w czasie kąpieli przez użytkowników mieszkań, stanowi wzniosły cel oszczędności lecz może pociągać za sobą tragiczne skutki.

W czasie kąpieli w kabinie w łazience, w której zainstalowany jest gazowy ogrzewacz wody, systematycznie wzrasta ilość ciężkich i śmiertelnych wypadków kąpiących się osób. W mieszkaniu, w którym zamiast wanny zastosowano kabinę prysznicową,

Należy bezwzględnie gazowy ogrzewacz wody PRZENIEŚĆ DO KUCHNI !

Jest to jedyny sposób na wyeliminowanie zagrożenia utraty życia użytkowników łazienki z kabiną prysznicową.

Zarząd Spółdzielni informuje, iż bez uprzedniego przeniesienia gazowego ogrzewacza wody do kuchni, nie wyrazi zgody na montaż kabiny prysznicowej w łazience, gdyż każde działanie gazowego ogrzewacza wody stwarza potencjalne zagrożenie utraty zdrowia, a nawet życia użytkowników takich lokali.