Rozstrzygnięcia – rob.budowlane

Komisja przetargowa ogłasza wybór następujących wykonawców:

 1. Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej adaptacji oraz zagospodarowania pomieszczeń strychu na 3 mieszkania ( architektura, instalacja elektryczna, wod-kan, kosztorysy, uzgodnienia, pozwolenia) w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 30. – KMP Studio Krzysztof Piotrowski z siedzibą w Chorzowie przy ul. Mazurskiej 19/4
 2. Remont dachu – Chorzów, ul. Narutowicza 6 ZW BUDIZ S.C. G.B.Płatek z siedzibą w Bytomiu przy ul. Bratków 20
 3. Cięcie pielęgnacyjne 5 drzew – Chorzów, ul. Mościckiego 17 P.P.H.U. „MATRIX” z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Kołłątaja 2/3.
 4. Wymiana domofonów na cyfrowe (ACO CDN z czytnikami breloków zbliżeniowych – 3x kaseta master, 3x transformator, 28 x unifon, 56x brelok zbliżeniowy) – Chorzów, ul. Adamieckiego 4„MAR-NAL” z siedzibą w Bytomiu przy ul. Adamka 26c/6
 5. Wymiana domofonów na cyfrowe (ACO CDN z czytnikami breloków zbliżeniowych – 1x kaseta master, 1x transformator, 44 x unifon, 88x brelok zbliżeniowy) – Chorzów, ul. Kochłowicka 5 –  „MAR-NAL” z siedzibą w Bytomiu przy ul. Adamka 26c/6
 6. Wycinka 3 drzew (pod warunkiem uzyskania zgody wydziału ekologii) – Chorzów, ul. Adamieckiego 4 –  P.P.H.U. „MATRIX” z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Kołłątaja 2/3.
 7. Remont daszku nad wejściem do klatki schodowej- środkowej – Chorzów, ul. Adamieckiego 4 – P.P.H.U. „MATRIX” z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Kołłątaja 2/3.
 8. Wymiana 2 pionów rur spustowych PCV fi 110  w Chorzowie, przy ul. Maciejkowickiej 4 – P.P.H.U. „MATRIX” z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Kołłątaja 2/3.
 9. Remont ściany szczytowej ponad dachem ok. 30 m2 (skucie luźnych tynków, uzupełnienie ubytków, wykonanie nowego tynku typu „nakropek”) – Katowice, ul. Tokarska 4 – P.P.H.U. „MATRIX” z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Kołłątaja 2/3.
 10. Docieplenie stropodachów – 440 m2- granulatem z wełny mineralnej gr. 30 cm – Piekary Śląskie, ul. Kalwaryjska 2. – BUDMIX spółka z o.o. z siedzibą w Lubartowie przy ul. Kościuszki 9.
 11. Remont schodów wejściowych do budynku wraz z wykonaniem antypoślizgowej posadzki epoksydowej w Chorzowie przy ul. Maciejkowickiej 1. – TERMO GARBACKI – Dawid Garbacki z siedzibą w Bytomiu przy ul. Musioła 92.
 12. Remont, wymiana nawierzchni dojazdu do budynku na kostkę brukową ok. 100m2 – Chorzów, ul. Narutowicza 8 – LIKPOL Sp. z o.o., z siedzibą w Bytomiu przy ul. Tulipanów 34.
 13. Remont kominów ponad dachem – Piekary Śląskie, ul. Ogrodowa 17 JK – ZW BUDIZ S.C. G.B.Płatek z siedzibą w Bytomiu przy ul. Bratków 20
 14. Remont kominów ponad dachem – Piekary Śląskie, ul. Ogrodowa 17G – ZW BUDIZ S.C. G.B.Płatek z siedzibą w Bytomiu przy ul. Bratków 20
 15. Remont kominów ponad dachem – Piekary Śląskie, ul. Ogrodowa 17 HI – ZW BUDIZ S.C. G.B.Płatek z siedzibą w Bytomiu przy ul. Bratków 20
 16. Remont kominów ponad dachem – Chorzów, ul. Narutowicza 3 – ZW BUDIZ S.C. G.B.Płatek z siedzibą w Bytomiu przy ul. Bratków 20
 17. Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej fi 250, o długości ok. 12 mb – Chorzów, ul. Maciejkowicka 4 – P.P.H.U. „MATRIX” z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Kołłątaja 2/3.
 18. Wymiana pionów wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej ( pion kuchenny i łazienkowy 11 mieszkań) w Chorzowie przy ul. Krakusa 18 – BUDOINVESTOR z siedzibą w Katowicach przy ul. K. Opalińskiego 4.
 19. Remont dachu – Piekary Śląskie, ul. Ogrodowa 17 D – ZW BUDIZ S.C. G.B.Płatek z siedzibą w Bytomiu przy ul. Bratków 20
 20. Wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych ( tablice licznikowe, zabezpieczenia przedlicznikowe, zasilanie mieszkań, wyłącznik główny ppoż, oświetlenie klatek schodowych) – Katowice, ul. Lipowa 9 – REMEL Jerzy Jasik z siedzibą w Wojkowicach przy ul. Sobieskiego 223.
 21. Wymiana instalacji elektrycznej w piwnicach – Chorzów, ul. Maciejkowicka 1 – REMEL Jerzy Jasik z siedzibą w Wojkowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 223.
 22. Remont, wymiana przykanalików kanalizacji sanitarnej fi 160 – 2 szt i  zabudowa  2 studzienek fi 400 Chorzów, ul. Azotowa 17. – FHU KOZERA Michał Kozera z siedzibą w Imielinie przy ul. Lipowej 7A.
 23. Remont klatek schodowych – Katowice, ul. Lipowa 9 – ZO Adam Król z siedzibą w Katowicach przy ul. Nowowiejskiego 6d/71.
 24. Renowacja posadzek lastrico w klatkach schodowych – Katowice, ul. Lipowa 9 – ARTMAR Marek Sieradzoń z siedzibą w Chorzowie przy ul. Racławickiej 33.
 25. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania na klatkach schodowych – Katowice, ul. Lipowa 9 – BIPRO-ECOSYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Granicznej 29.
 26. Wymiana pionów wody zimnej i kanalizacji – Katowice, ul. Józefowska 101 – BIPRO-ECOSYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Granicznej 29.
 27. Wymiana balustrad na klatkach schodowych – stal nierdzewna- Katowice, ul. Modelarska 28a-e – MR Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy u. Bł. Czesława 12a/1.