Rozstrzygnięcia – rob.budowlane

Komisja przetagowa ogłasza wybór następujących wykonawców:

1. P.P.H.U MATRIX – Marcin Gwóźdź, z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Kołłątaja 2/3 na zabudowę daszku z poliwęglanu nad balkonem – Piekary Śląskie, ul. Ogrodowa 29

2. EKO-BAM spółka z o.o. z siedzibą w Trzebini przy ul. Przemysłowej 2 na wykonanie remontu instalacji odgromowej, uziemienia ochronnego, zasilania WLZ i mieszkań – Chorzów, ul.Kochłowicka 5.

3. BUDOINVESTOR Katowice, z siedzibą przy ul. Opalińskiego 4 na wykonanie wymiany pionów kanalizacji deszczowej na klatkach schodowych wraz z ich zabudowaniem – Katowice, ul. Modelarska 28 a-e.

4. PPHU INSTALEX Piekary Śląskie, ul. Piłsudskiego 29/7 na wymianę poziomów i pionów wod-kan – Chorzów, ul. Paderewskiego 36.

5. EKO-BAAM spółka z o.o. z siedzibą w Trzebinii przy ul. Przemysłowej 2 na remont instalacji odgromowej i uziemienia ochronnego – Chorzów, ul.Krakusa 18

6.  EKO-BAAM spółka z o.o. z siedzibą w Trzebinii przy ul. Przemysłowej 2  na wymianę poziomów WLZ od tablicy głównej do zabezpieczeń przedlicznikowych – Katowice, ul. Modelarska 22-28

7. EKO-BAAM spółka z o.o. z siedzibą w Trzebinii przy ul. Przemysłowej 2  na wymianę poziomów WLZ od tablicy głównej do zabezpieczeń przedlicznikowych – Katowice, ul. Modelarska 28a-e.

8. BUDOINVESTOR Katowice, z siedzibą przy ul. Opalińskiego 4 na wymianę pionów wod-kan – Chorzów, ul. Maciejkowicka 4.

9. MAR-NAL – Nalepa Marian, z siedzibą w Bytomiu p.rzy ul. Adamka 26c/13 na wykonanie wymiany domofonów na cyfrowe (ACO CDN z czytnikami breloków zbliżeniowych – 3 x kaseta master, 3 x transformator, 18 x unifon, 36 x brelok zbliżeniowy, nowa instalacja podtynkowa) – Chorzów, ul. Mościckiego 17, 17a, 17b.

10. FHU KLETTERN – Marcin Holewa, z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Inwalidów Wojennych 38c na wykonanie cięcia pielęgnacyjnego drzew 6 szt – Piekary Śląskie, ul. Kalwaryjska 2.

11. P.P.H.U MATRIX – Marcin Gwóźdź, z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Kołłątaja 2/3 na wykonanie remontu klatki schodowej – Piekary Śląskie, ul. Ogrodowa 17E

12. P.P.H.U MATRIX – Marcin Gwóźdź, z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Kołłątaja 2/3 na wykonanie remontu schodów zewnętrznych i wejścia do budynku – Katowice, ul. Tokarska 4.

13. P.P.H.U MATRIX – Marcin Gwóźdź, z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Kołłątaja 2/3 na wykonanie remontu instalacji elektrycznej ADM, wymiana wyłącznika głównego i instalacji zasilania mieszkań Chorzów ul. Mościckiego 17, 17a i 17b

14. P.P.H.U MATRIX – Marcin Gwóźdź, z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Kołłątaja 2/3 na wykonanie remontu klatek schodowych – Chorzów ul. Mościckiego 17, 17a i 17b

15. P.P.H.U MATRIX – Marcin Gwóźdź, z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Kołłątaja 2/3 na wykonanie remontu studni kanalizacyjnej – Katowice, ul. Modelarska 28e.

16. P.P.H.U MATRIX – Marcin Gwóźdź, z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Kołłątaja 2/3 na wykonanie remontu balkonu – Katowice, ul. Lipowa 9b/10

17. „BUDIZ” s.c. G.B. Płatek, z siedzibą w Bytomiu przy ul. Bratków 20 na wykonanie remontu dachu – Chorzów ul. Mościckiego 13.

18.  P.P.H.U MATRIX – Marcin Gwóźdź, z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Kołłątaja 2/3 na wykonanie remontu  balkonów 5 szt. – Piekary Śl. ul. Ogrodowa 17 E

19. EKO-BAAM spółka z o.o. z siedzibą w Trzebinii przy ul. Przemysłowej 2  na wykonanie remontu  oświetlenia parkingu (4 szt. opraw led na słupach) – Piekary Śl. ul. Kalwaryjska

20. VELA PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Smolenia 18 na przekładkę kostki brukowej przed klatkami (140 m2) – Piekary Śląskie, ul. Ogrodowa 17 J,K.

21. „BUDIZ” s.c. G.B. Płatek, z siedzibą w Bytomiu przy ul. Bratków 20 na  remont dachu – Piekary Śl. ul. Ogrodowa 29.

22.  P.P.H.U MATRIX – Marcin Gwóźdź, z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Kołłątaja 2/3  na wykonanie remontu ogrodzenia placu zabaw – Piekary Śląskie, ul. Kalwaryjska 2. 

23. P.P.H.U MATRIX – Marcin Gwóźdź, z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Kołłątaja 2/3  na wykonanie daszków nad balkonami – Katowice, ul. Lipowa 9.

24. ista Polska Sp. z o.o. Region Południe, oddział Katowice. ul. Korfantego 138 – Wymiana wodomierzy mieszkaniowych zimnej i ciepłej wody 820 szt. z nasadką radiową w zasobach Spółdzielni.

25. Inwestprojekt-Katowice, 41-600 Świętochłowice, ul. Beskidzka 9 – Dostawa i montaż 938 szt elektronicznych podzielników kosztów c.o. z odczytem radiowym w zasobach Spółdzielni