Zarząd

Prezes Zarządu – mgr Marek Wolski

Zastępca Prezesa ds. Technicznych – mgr Grzegorz Łagódka