Zarząd

Prezes Zarządu – mgr Marek Wolski

Zastępca Prezesa d/s Technicznych – Iwona Sznura