Zarząd

Prezes Zarządu – mgr Zbigniew Rabsztyn

Zastępca Prezesa d/s Technicznych – Iwona Sznura