O nas

Historia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Diament” w Piekarach Śląskich

STATUS PRAWNY
Spółdzielnia Mieszkaniowa „DIAMENT” w Piekarach Śląskich (KRS nr 0000093751) działa w oparciu o Prawo Spółdzielcze oraz Statut zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Gliwicach. Spółdzielnia składa się z członków będących osobami fizycznymi i prawnymi.
HISTORIA POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI
Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT została zarejestrowana pod pierwotną nazwą jako Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK „Julian” i „Andaluzja” w Piekarach Śląskich 20 listopada 1989 roku w Sądzie Rejonowym w Katowicach.
Członkami założycielami byli pracownicy kopalń „Julian” i „Andaluzja” w Piekarach Śl. Obecna nazwa Spółdzielni została nadana mocą Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 1992 roku. Spółdzielnia dysponuje terenami na podstawie dwóch formuł prawnych: własności terenu i użytkowania wieczystego. Prawa te potwierdzają odpowiednie zapisy w księgach wieczystych Sądów Rejonowych. Posiada własne nieruchomości na terenie Piekar Śl., Chorzowa oraz Katowic. Zgodnie z postanowieniami statutu, działalnością Spółdzielni kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz Zarząd, który został powołany mocą uchwały Rady Nadzorczej, zgodnie z procedurą przyjętą w Statucie, którego nowelizacja została zarejestrowana w dniu 29.04.04 r.

PRZEDMIOT DZIAŁANIA
Spółdzielnia prowadzi działalność samodzielnie, może także współdziałać na podstawie umów z właściwymi gminami, organizacjami społecznymi i gospodarczymi.

Przedmiotem działania spółdzielni jest:

* Budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich lub własnościowych praw oraz ustanowienia odrębnej własności do lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu a także do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych

* Budowanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów

* Budowanie budynków w celu sprzedaży lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu

* Kupno, sprzedaż i wynajem nieruchomości na własny rachunek

* Zarządzanie na zlecenie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi

* Obsługa nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych stanowiących mienie Spółdzielni

* Prowadzenie działalności spółdzielczej, kulturalnej i oświatowej

* Realizacja przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

* Zagospodarowanie, wynajem i pozostała obsługa nieruchomości

Na podkreślenie zasługuje fakt, że Spółdzielnia zdecydowała się rozpocząć działalność inwestycyjną w latach dziewięćdziesiątych, pomimo niekorzystnych trendów w budownictwie spółdzielczym.

W ostatnich latach przeprowadziła następujące inwestycje:

* Lata 1990-95 – 54 mieszkania Bytomska, Ogrodowa – Piekary Śl.

* W roku 1998 – 48 mieszkań w Piekarach i Chorzowie

* W roku 1999 przekazuje do zasiedlenia 44 mieszkania na ul. Ogrodowej oraz Kalwaryjskiej w Piekarach Śl.

* W 2000 roku oddano 20 mieszkań w ramach kontynuacji kompleksu Ogrodowa w Piekarach Śl.

* W 2001 roku przyjęto do użytkowania wybudowany kompleksowy podziemny garaż wielostanowiskowy na 65 miejsc postojowych oraz budynek mieszkalny na osiedlu Ogrodowa w Piekarach Śl. 12 mieszkań plus baza biurowo-administracyjna w parterze budynku.

Posiadamy i zarządzamy nieruchomościami na terenie kilku miast tj.

1. Piekary Śl. – ul. Kalwaryjska 2, Ogrodowa 27-33, Ogrodowa 17 B-K

2. Chorzów – Centrum, Chorzów Batory i Chorzów Stary

3. Katowice – Józefowiec, Załęże, Dąb.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.