O nas

Historia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Diament” w Piekarach Śląskich

STATUS PRAWNY
Spółdzielnia Mieszkaniowa „DIAMENT” w Piekarach Śląskich (KRS nr 0000093751) działa w oparciu o Prawo Spółdzielcze oraz Statut zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Gliwicach. Spółdzielnia składa się z członków będących osobami fizycznymi i prawnymi.

HISTORIA POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI
Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT została zarejestrowana pod pierwotną nazwą jako Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK „Julian” i „Andaluzja” w Piekarach Śląskich 20 listopada 1989 roku w Sądzie Rejonowym w Katowicach.
Członkami założycielami byli pracownicy kopalń „Julian” i „Andaluzja” w Piekarach Śl. Obecna nazwa Spółdzielni została nadana mocą Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 1992 roku. Spółdzielnia dysponuje terenami na podstawie dwóch formuł prawnych: własności terenu i użytkowania wieczystego. Prawa te potwierdzają odpowiednie zapisy w księgach wieczystych Sądów Rejonowych. Posiada własne nieruchomości na terenie Piekar Śląskich, Chorzowa oraz Katowic. Zgodnie z postanowieniami statutu, działalnością Spółdzielni kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz Zarząd, który jest powoływany mocą uchwały Rady Nadzorczej.

PRZEDMIOT DZIAŁANIA
Spółdzielnia prowadzi działalność samodzielnie, może także współdziałać na podstawie umów z właściwymi gminami, organizacjami społecznymi i gospodarczymi.

Przedmiotem działania spółdzielni jest:

* Budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich lub własnościowych praw oraz ustanowienia odrębnej własności do lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu a także do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych,

* Budowanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,

* Budowanie budynków w celu sprzedaży lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,

* Kupno, sprzedaż i wynajem nieruchomości na własny rachunek,

* Zarządzanie na zlecenie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi,

* Obsługa nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych stanowiących mienie Spółdzielni,

* Prowadzenie działalności spółdzielczej, kulturalnej i oświatowej,

* Realizacja przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,

* Zagospodarowanie, wynajem i pozostała obsługa nieruchomości,

Na podkreślenie zasługuje fakt, że Spółdzielnia zdecydowała się rozpocząć działalność inwestycyjną w latach dziewięćdziesiątych, pomimo niekorzystnych trendów w budownictwie spółdzielczym.

Posiadamy i zarządzamy nieruchomościami na terenie Piekar Śląskich, Chorzowa i Katowic.

Spółdzielnia Mieszkaniowa :

* w roku 1995 – przekazała do zasiedlenia 54 mieszkania w Piekarach Śląskich.;

* w roku 1998 – przekazała do zasiedlenia 48 mieszkań w Piekarach Śląskich i Chorzowie;

* w roku 1999 przekazała do zasiedlenia 44 mieszkania w Piekarach Śląskich;

* w roku 2000 przekazała do zasiedlenia 20 mieszkań w Piekarach Śląskich.;

* w roku 2001 przekazała do zasiedlenia 12 mieszkań oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe spółdzielni w Piekarach Śląskich.

* w roku 2001 oddano do użytkowania podziemny garaż wielostanowiskowy na 65 miejsc postojowych.