Aktualności

 

WAŻNA INFORMACJA!

W związku z rekomendacjami służb sanitarnych i troską o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne związane z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 uprzejmie informujemy, że do odwołania zawiesza się wizyty pracowników w mieszkaniach i lokalach – przeglądy, rutynowe kontrole oraz wszelkie zaplanowane prace remontowe, z wyjątkiem przypadków wyższej konieczności.

Odwołujemy również wszelkie przetargi. O  nowym terminie Spółdzielnia powiadomi w przyjęty sposób.

Ewentualne awarie należy zgłaszać pod nr tel. 604-535-861


 OGŁOSZENIE!

Urząd Miasta Chorzów informuje o możliwości wystapienia trudności z dotrzymaniem terminów odbioru odpadów. Obecna sytuacja wymusza następujace zmiany zakresu świadczonych usług:

 1. Odbiór odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej będzie odbywał się raz na miesiąc
 2. Pojemniki na odpady w zabudowie wielorodzinnej mogą być odbierane rzadziej, co oznacza, że terminy będą inne niż w harmonogramie oznaczonej na naklejce pojemnika. Ta zasada dotyczy zarówno odpadów zmieszanych, jak i segregowanych, zatem bardzo Państwa prosimy – ZGNIATAJCIE KARTONY I BUTELKI, żeby jak najbardziej ograniczyć miejsce, jakie te odpady zabierają w pojemniku.
 3. Częściowo będzie wstrzymany odbiór przeterminowanych lekarst z aptek.

Urząd Miasta apeluje o powstrzymanie się od masowego wystawiania odpadów wielkogabarytowych.


UWAGA!

Z myślą o seniorach, osobach o ograniczonej odpornosci, wszystkich tych, którzy muszą pozostawać w całkowitej izolacji przygotowano zestaw 3 kart do umieszczenia na drzwiach domów.

Pobierz plik ze strony i jeśli potrzebujesz wydrukuj  >kliknij tutaj<


UWAGA!!!

Zarząd Spółdzielni informuje, że

od dnia 16 marca 2020 roku,

w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa odwołuje się przyjęcia stron w siedzibie Spółdzielni.

Decyzja została podjęta w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

W związku z powyższym zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. >kliknij tutaj<

Wyżej wymieniona decyzja będzie obowiązywać do odwołania, za ewentualne utrudnienia przepraszamy.


Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2–3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak ochronić się przez zakażeniem?

Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?

Sprawdź, czy spełniasz 3 warunki, które świadczą o ryzyku:

 • w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną,
 • masz podwyższoną temperaturę,
 • kaszlesz i masz duszności.

Masz objawy i wróciłeś z regionu, w którym występuje koronawirus?

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występuje koronawirus i masz takie objawy, jak: gorączka, kaszel, duszności, lub miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie:

LUB

 • zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
  Lista szpitali zakaźnych

Masz objawy, ale nie byłeś w kraju, w którym występuje koronawirus i nie miałeś kontaktu z osobą zakażoną?

Stosuj podstawowe zasady ochrony, gdy kaszlesz i kichasz, oraz higieny rąk. Pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia.


UWAGA!

Drodzy Mieszkańcy – posiadacze zwierząt!

Przypominamy, żeby:

Wyprowadzać zwierzaki na smyczy, a psom rasy agresywnej zakładać kaganiec.

Nieczystości wyrzucać do smietników komunalnych.

Pamiętajcie, że:

 1. Odpowiadacie osobiście za zachowanie, jak i szkody wyrządzone przez Wasze zwierzaki.
 2. Niestosowanie się do obowiązku sprzątania po swoim psie grozi mandatem karnym w wysokości do 500 zł.

Nie róbcie gańby – sprzontejcie po swoich zwierzętach!


OSTRZEŻENIE

Policja Polska ostrzega:

W związku z nadal występującym zagrożeniem polegającym na kradzieżach i oszustwach na szkodę osób starszych przypominamy o zasadach bezpieczeństwa.

 

 

 1. NIGDY nie wpuszczaj do mieszkania obcej osoby, nawet jeżeli przedstawia się za pracownika administracji, gazowni, wodociągów czy zakładu energetycznego.
 2. NIGDY nie przekazuj żadnych pieniędzy obcej osobie, nawet wówczas gdy podaje się za funkcjonariusza POLICJI lub CBŚ< AKWIZYTATORA, PRACOWNIKA GAZOWNI CZY PRACOWNIKA WODOCIĄGÓW.
 3. NIGDY nie dzwoń na numery wskazane przez rozmówcę telefonicznego.
 4. Policjanci NIGDY nie przyjmują pieniędzy czy kosztowności na przechowywanie.
 5. Każda sznaująca się firma zawiera transakcje w swojej siedzibie lub za pośrednictwem poczty.
 6. Zadzwoń do bliskich i zapytaj czy faktycznie potrzebują pomocy.

PAMIĘTAJ!!!

W przypadku każdego podejrzanego zachowania skontaktuj się z dyżurnym Komendy Miejskiej w swoim mieście

 

NIE DAJ SIĘ NABRAĆ

na wnuczka, na policjanta, na pracownika administracji…

JAK DZIAŁAJĄ OSZUŚCI

 1. Dzwoni telefon, podnosisz słuchawkę
 2. Osoba, z którą rozmawiasz przekonuje, że jest Twoim wnuczkiem, krewnym lub inną bliską osobą z Twojej rodziny
 3. Osoba ta informuje, że pilnie potrzebuje pieniędzy
 4. Telefon dzwoni ponownie. Osoba informuje, że jest policjantem i przekonuje, że przed chwilą dzwonił oszust, a Ty musisz pomóc go zatrzymać
 5. Zostajesz poinformowany, że potrzebne są pieniądze, które masz przekazać nieznanej Co osobie.

PAMIĘTAJ!!!

 • Nie przekazuj żadnych pieniędzy funkcjonariuszom POLICJI, CBŚ, AKWIZYTATOROM, INKASENTOM, PRACOWNIKOM WODOCIĄGÓW, ADMINISTRACJI etc!
 • Nie podpisuj z nimi żadnych umów – każda szanująca się firma zawiera transakcjew swojej siedzibie lub za pośrednictwem poczty
 • Jeśli zjawił się przedstawiciel jakieś instytucji np. Policji, banku, gazownik, wodociągów, elektrowni itp., bez otwierania drzwi sprawdź telefonicznie czy był on do Twojego domu kierowany. Jeśli nie masz telefonu poproś, aby przyszedł ze znanym Ci sąsiadem mieszkającym obok.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Diament” ogłasza  przetarg nieograniczony , którego przedmiotem jest wysokość  stawki czynszu najmu za 1 m² lokalu mieszkalnego,  stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej “ Diament” położonego w Chorzowie przy ul. Maciejkowickiej 2/16 oraz Maciejkowickiej 4/8 .   >kliknij tutaj<


    

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 roku likwidacji ulega prowizja od wpłat czynszowych dokonywanych w oddziałach i agencjach PKO –  za pośrednictwem książeczek czynszowych. Koszty te będą ponosiły osoby wpłacające.

W związku z powyższym apelujemy do dokonywania wpłat drogą elektroniczną.

Osoby, które wyrażą wolę utrzymania książeczek proszone są o złożenie stosownego pisma w terminie do 31 października 2019 roku.


UWAGA!

W związku z informacjami o pojawieniu się lisów na terenie naszych posesji zlokalizowanych na terenie Chorzowa, informujemy, że sprawa ta została przekazana do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chorzów,  celem zlikwidowania ewentualnego zagrożenia.

Apelujemy o zwracanie szczególnej ostrożności i każdorazowe zamykanie drzwi wejściowych do klatek schodowych.


  UWAGA!

W związku z ponowną kontrolą pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych przeprowadzoną przez tzw. EKOPATROL,  a przynależnych do nieruchomości przy ulicach:

 • Adamieckiego 4 i Maciejkowickiej 1
 • Azotowej 17 i 19
 • Maciejkowickiej 2
 • Maciejkowickiej 4
 • Narutowicza 3, 8 i 6

stwierdzono, że pomimo zadeklarowania selektywnej zbiórki, w pojemnikach na odpady zmieszane znajdują się surowce wtórne.

Prosimy o zapoznanie się z pismem Urzędu Miasta w Chorzowie oraz dostosowanie się do wymogów, aby uniknąć zbiorowej odpowiedzialności w postaci zastosowania stawek jak za nieselektywną zbiórkę odpadów.

>>> klinij tutaj<<<


UWAGA!

Przypominamy o bezwzględnym przestrzeganiu „Regulaminu używania lokali i porządku domowego” .

Zgodnie z zapisami: dział IV §21 pkt.4, dział VI §23 pkt.2, dział VII §24 pkt.3, oraz §26 pkt.2

Zabrania się przechowywania i gromadzenia na korytarzach piwnicznych, strychowych oraz klatkach schodowych starych mebli, wózków, rowerów, skuterów oraz innych zbędnych sprzętów AGD i śmieci.


UWAGA!

W ostatnim czasie do drzwi mieszkańców Chorzowa pukają domokrążcy oferujący czujniki gazowe. Powołują się na współpracę z naszą  spółdzielnią.

Niedawno osoby chcące sprzedać czujniki do wykrywania gazu widziane były na terenie zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Diament”. Twierdziły, że mają zawartą umowę  na wykonanie montażu tych urządzeń.

Z uwagi na liczne zgłoszenia dotyczące montażu czujników, wymiany piecyków i kuchenek gazowych, drzwi wejściowych w mieszkaniach informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Diament” nie zawierała żadnej umowy na montaż tych urządzeń.

Ostrzegamy, aby przypadku osób chodzących po mieszkaniach i zachęcających do kupna różnych rzeczy, zachować szczególną ostrożność, bo nigdy nie wiadomo z kim mamy do czynienia. Zapraszanie tych osób do mieszkania może wiązać się z ryzkiem kradzieży.


OGŁOSZENIE

Na podstawie „Regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i mieszkańców w zakresie napraw wewnątrz lokali…” , w  związku z panującymi warunkami atmosferycznymi oraz dużą ilością zalegającego śniegu, celem uniknięcia tworzenia się niebezpiecznych nawisów i sopli lodowych wzywamy wszystkich mieszkańców do niezwłocznego usunięcia śniegu zalegającego na tarasach i balkonach przynależnych do mieszkań.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 9 stycznia 2018 roku zostaną odśnieżone wszystkie dachy płaskie w zasobach Spółdzielni.


INFORMACJA

Codziennie wyrzucamy mnóstwo śmieci, przeciętny Polak produkuje ok. 320 kg odpadów rocznie.  Z uwagi na rosnące opłaty za śmieci apelujemy o ich segregację!

W zakładce Poradnik zamieszczone zostały cenne wskazówki jak postępować i w jaki sposób segregować odpady domowe.


INFORMACJA

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Diament” informuje, że zgodnie z § 72 Statutu :

„(…) W przypadku długotrwałych zaległości z uiszczaniem opłat na pokrycie wydatków na eksploatację i utrzymanie lokalu, rażącego i uporczywego naruszania przez osoby korzystające z lokalu regulaminu porządku domowego, albo niewłaściwego zachowania tych osób, czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, spółdzielnia może w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji, przy czym właścicielowi, którego lokal został sprzedany nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego. Z żądaniem, o którym mowa w tym przepisie występuje Zarząd spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej (…)”


INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Diament” w Piekarach Śląskich uprzejmie informuje, że w dniu 26 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach zarejestrował uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Diament” i od tego dnia obowiązuje nowy Statut, którego treść dostępna jest tutaj.


OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że posiadamy do wynajęcia ostatnie wolne miejsca postojowe w garażu podziemnym przy ulicy Ogrodowej 17K w Piekarach Śl. Dodatkowych  informacji można uzyskać   pod  nr telefonu  (32) 767 66 16 – wewn.35 lub w siedzibie   Spółdzielni Mieszkaniowej  „DIAMENT” w  Piekarach   Śląskich  przy   ul.  Ogrodowej.


INSTRUKCJA OBSŁUGI SZLABANÓW

Uprzejmie informujemy, że w w zakładce „Przydatne informacje” kliknij tutaj umieszczona została instrukcja obsługi szlabanów dla mieszkańców nieruchomości przy ul. Kalwaryjskiej 2,2a,2b w Piekarach Śląskich oraz przy ul. Modelarskiej 22-28 oraz 28a-e w Katowicach. Instrukcję można pobrać również z zakładki „Do pobrania” kliknij tutaj .


OGŁOSZENIE

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

 Zachowanie nazwisk lokatorów przy domofonach wymaga ich pisemnej zgody. W związku z tym prosimy o dostarczenie własnoręcznie podpisanego oświadczenia (formularz dostępny na stronie internetowej kliknij tutaj) do biura spółdzielni osobiście lub listownie. Niedostarczenie do dnia 08.06.2018 niniejszego oświadczenia będzie traktowane jako niewyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych przy domofonie.


INFORMACJA

Szanowni Państwo.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rozporządzenie to jako akt prawa unijnego obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich w sposób bezpośredni  w celu ujednolicenia poziomu ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Spółdzielnię  wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji procesu zarządzania nieruchomościami wspólnymi w zakresie, wynikającym z przepisów prawa.

Prosimy o zaznajomienie się ze szczegółami kliknij tutaj


20 marca w Chorzowie ruszyła kampania, która ma w końcu skłonić wszystkich właścicieli psów do sprzątania po swoich pupilach. O skali problemu, który dotyka wszystkie miasta, niech świadczą liczby.

Jak wyliczono w Urzędzie Miasta, tylko w Chorzowie rocznie na trawniki, skwery czy chodniki trafia ponad 330 ton psich odchodów. Tylko niewielka część jest sprzątana przez właścicieli. Niestety większość z nich problem bagatelizuje. Tymczasem to, co dla niektórych jest tylko problemem estetycznym, dla innych jest sporą niedogodnością. Chodzi tu m.in. o osoby niepełnosprawne, matki z małymi dziećmi czy osoby starsze, poruszające się o lasce.

My zachęcamy wszystkich naszych mieszkańców, również z Katowic i Piekar Śląskich do dołączenia do tej akcji – w miejscach swojego zamieszkania.

źródło:  http://www.chorzowianin.pl/nie-rob-ganby-skludzej-po-swoim-psie,n-4946.html