Aktualności

OGŁOSZENIE

MPEC w Piekarach Śląskich informuje, że w związku z trwającym sezonem remontowym w dniach od 6.07.2018 do 19.07.2018 nastapi przerwa w dostawie ciepłej wody do odbiorców przy ul. Ogrodowej i ul. Kalwaryjskiej w Piekarach Śląskich.

Szczegółowych informacji można uzyskać u Dyspozytora MPEC nr tel. 32 287 25 25 wewn.85 oraz  pod nr 601 541 463, jak również w siedzibie Spółdzielni.


OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że dnia

11 lipca 2018 roku (środa), w godz. 16,00 do 17,00

w budynku przy ul. Narutowicza 3 w Chorzowie przeprowadzony zostanie odczyt podzielników centralnego ogrzewania.

W pierwszym roku po montażu radiowych podzielników kosztów c.o. firma ENERGOSYSTEM Rybnik spółka z o.o. dokonuje kontrolnego odczytu z zewnątrz i wewnątrz nieszkań oraz sprawdzenia wielkości grzejników.

Prosimy o usunięcie wszelkich przeszkód blokujących dostęp do podzielników.

Firma dokonująca odczytów:

ENERGOSYSTEM Rybnik spółka z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Jankowickiej 23/25. Tel. 32 755 94 75.


INSTRUKCJA OBSŁUGI SZLABANÓW

Uprzejmie informujemy, że w w zakładce „Przydatne informacje” kliknij tutaj umieszczona została instrukcja obsługi szlabanów dla mieszkańców nieruchomości przy ul. Kalwaryjskiej 2,2a,2b w Piekarach Śląskich oraz przy ul. Modelarskiej 22-28 oraz 28a-e w Katowicach. Instrukcję można pobrać również z zakładki „Do pobrania” kliknij tutaj .


OGŁOSZENIE

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

 Zachowanie nazwisk lokatorów przy domofonach wymaga ich pisemnej zgody. W związku z tym prosimy o dostarczenie własnoręcznie podpisanego oświadczenia (formularz dostępny na stronie internetowej kliknij tutaj) do biura spółdzielni osobiście lub listownie. Niedostarczenie do dnia 08.06.2018 niniejszego oświadczenia będzie traktowane jako niewyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych przy domofonie.


INFORMACJA

Szanowni Państwo.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rozporządzenie to jako akt prawa unijnego obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich w sposób bezpośredni  w celu ujednolicenia poziomu ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Spółdzielnię  wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji procesu zarządzania nieruchomościami wspólnymi w zakresie, wynikającym z przepisów prawa.

Prosimy o zaznajomienie się ze szczegółami kliknij tutaj


20 marca w Chorzowie ruszyła kampania, która ma w końcu skłonić wszystkich właścicieli psów do sprzątania po swoich pupilach. O skali problemu, który dotyka wszystkie miasta, niech świadczą liczby.

Jak wyliczono w Urzędzie Miasta, tylko w Chorzowie rocznie na trawniki, skwery czy chodniki trafia ponad 330 ton psich odchodów. Tylko niewielka część jest sprzątana przez właścicieli. Niestety większość z nich problem bagatelizuje. Tymczasem to, co dla niektórych jest tylko problemem estetycznym, dla innych jest sporą niedogodnością. Chodzi tu m.in. o osoby niepełnosprawne, matki z małymi dziećmi czy osoby starsze, poruszające się o lasce.

My zachęcamy wszystkich naszych mieszkańców, również z Katowic i Piekar Śląskich do dołączenia do tej akcji – w miejscach swojego zamieszkania.

źródło:  http://www.chorzowianin.pl/nie-rob-ganby-skludzej-po-swoim-psie,n-4946.html