Aktualności

UWAGA!

W związku z awarią na sieci ciepłowniczej, Tauron Ciepło informuje, że od dnia 19.11.2019 od godz. 8,00 do godz. 15,00 nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do budynku położonego w Chorzowie przy ul. Paderewskiego 36.


ZAPROSZENIE


OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 roku likwidacji ulega prowizja od wpłat czynszowych dokonywanych w oddziałach i agencjach PKO –  za pośrednictwem książeczek czynszowych. Koszty te będą ponosiły osoby wpłacające.

W związku z powyższym apelujemy do dokonywania wpłat drogą elektroniczną.

Osoby, które wyrażą wolę utrzymania książeczek proszone są o złożenie stosownego pisma w terminie do 31 października 2019 roku.


UWAGA!

W związku z informacjami o pojawieniu się lisów na terenie naszych posesji zlokalizowanych na terenie Chorzowa, informujemy, że sprawa ta została przekazana do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chorzów,  celem zlikwidowania ewentualnego zagrożenia.

Apelujemy o zwracanie szczególnej ostrożności i każdorazowe zamykanie drzwi wejściowych do klatek schodowych.


OGŁOSZENIE

Informujemy, że dnia 20 września 2019 roku rozpoczynamy sezon grzewczy.

Przypominamy równoczesnie o konieczności odkręcenia zaworów termostatycznych na pozycję „5” lub „MAX”


OGŁOSZENIE

W związku ze zbiżającym się rozpoczęciem sezonu grzewczego wzywamy do zakończenia wszelkich prac na instalacjach centralnego ogrzewania do dnia

16 września 2019 roku.

Równocześnie prosimy o odkręcenie zaworów przy grzejnikach na pozycję „MAX”  lub „5”.


  UWAGA!

W związku z ponowną kontrolą pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych przeprowadzoną przez tzw. EKOPATROL,  a przynależnych do nieruchomości przy ulicach:

  • Adamieckiego 4 i Maciejkowickiej 1
  • Azotowej 17 i 19
  • Maciejkowickiej 2
  • Maciejkowickiej 4
  • Narutowicza 3, 8 i 6

stwierdzono, że pomimo zadeklarowania selektywnej zbiórki, w pojemnikach na odpady zmieszane znajdują się surowce wtórne.

Prosimy o zapoznanie się z pismem Urzędu Miasta w Chorzowie oraz dostosowanie się do wymogów, aby uniknąć zbiorowej odpowiedzialności w postaci zastosowania stawek jak za nieselektywną zbiórkę odpadów.

>>> klinij tutaj<<<


INFORMACJA

Prosimy o zaznajomienie się z harmonogramem odczytów podzielników ciepła, które będą przeprowadzane przez firmę „Inwestprojekt Katowice”.

Przypominamy jednocześne o konieczności zapewnienia swobodnego dostępu do grzejników ( np. zdjęcie obudów, odsunięcie mebli itp) oraz prosimy o uczestnictwo w odczytach.

>>> kliknij tutaj <<<


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Diament” ogłasza  przetarg nieograniczony , którego przedmiotem jest wysokość  stawki czynszu najmu za 1 m² lokalu mieszkalnego,  stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej “ Diament” położonego w Chorzowie przy ul. Maciejkowickiej 2/16   >kliknij tutaj<


UWAGA!

Przypominamy o bezwzględnym przestrzeganiu „Regulaminu używania lokali i porządku domowego” .

Zgodnie z zapisami: dział IV §21 pkt.4, dział VI §23 pkt.2, dział VII §24 pkt.3, oraz §26 pkt.2

Zabrania się przechowywania i gromadzenia na korytarzach piwnicznych, strychowych oraz klatkach schodowych starych mebli, wózków, rowerów, skuterów oraz innych zbędnych sprzętów AGD i śmieci.


UWAGA!

W ostatnim czasie do drzwi mieszkańców Chorzowa pukają domokrążcy oferujący czujniki gazowe. Powołują się na współpracę z naszą  spółdzielnią.

Niedawno osoby chcące sprzedać czujniki do wykrywania gazu widziane były na terenie zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Diament”. Twierdziły, że mają zawartą umowę  na wykonanie montażu tych urządzeń.

Z uwagi na liczne zgłoszenia dotyczące montażu czujników, wymiany piecyków i kuchenek gazowych, drzwi wejściowych w mieszkaniach informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Diament” nie zawierała żadnej umowy na montaż tych urządzeń.

Ostrzegamy, aby przypadku osób chodzących po mieszkaniach i zachęcających do kupna różnych rzeczy, zachować szczególną ostrożność, bo nigdy nie wiadomo z kim mamy do czynienia. Zapraszanie tych osób do mieszkania może wiązać się z ryzkiem kradzieży.


OGŁOSZENIE

Na podstawie „Regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i mieszkańców w zakresie napraw wewnątrz lokali…” , w  związku z panującymi warunkami atmosferycznymi oraz dużą ilością zalegającego śniegu, celem uniknięcia tworzenia się niebezpiecznych nawisów i sopli lodowych wzywamy wszystkich mieszkańców do niezwłocznego usunięcia śniegu zalegającego na tarasach i balkonach przynależnych do mieszkań.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 9 stycznia 2018 roku zostaną odśnieżone wszystkie dachy płaskie w zasobach Spółdzielni.


INFORMACJA

Codziennie wyrzucamy mnóstwo śmieci, przeciętny Polak produkuje ok. 320 kg odpadów rocznie.  Z uwagi na rosnące opłaty za śmieci apelujemy o ich segregację!

W zakładce Poradnik zamieszczone zostały cenne wskazówki jak postępować i w jaki sposób segregować odpady domowe.


INFORMACJA

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Diament” informuje, że zgodnie z § 72 Statutu :

„(…) W przypadku długotrwałych zaległości z uiszczaniem opłat na pokrycie wydatków na eksploatację i utrzymanie lokalu, rażącego i uporczywego naruszania przez osoby korzystające z lokalu regulaminu porządku domowego, albo niewłaściwego zachowania tych osób, czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, spółdzielnia może w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji, przy czym właścicielowi, którego lokal został sprzedany nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego. Z żądaniem, o którym mowa w tym przepisie występuje Zarząd spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej (…)”


INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Diament” w Piekarach Śląskich uprzejmie informuje, że w dniu 26 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach zarejestrował uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Diament” i od tego dnia obowiązuje nowy Statut, którego treść dostępna jest tutaj.


 

OGŁOSZENIE

Informujemy, że od dnia 26 września 2018 roku rozpoczynamy sezon grzewczy.

Aby uniknąć zapowietrzenia się grzejników, prosimy ustawić zawory termostatyczne wszystkich typów w pozycji otwartej maksymalnie (5 lub max).

Lokatorów ostatnich pięter prosimy o zwrócenie uwagi czy nie nastąpił wyciek wody z odpowietrznika na końcówce pionu.

W przypadku wycieku należy zamknąć zawór odcinający pod odpowietrznikiem i powyższy fakt natychmiast zgłosić do działu eksploatacji.

Prosimy również o zgłaszanie innych zaobserwowanych nieprawidłowości w działaniu instalacji c.o.


OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że posiadamy do wynajęcia ostatnie wolne miejsca postojowe w garażu podziemnym przy ulicy Ogrodowej 17K w Piekarach Śl. Dodatkowych  informacji można uzyskać   pod  nr telefonu  (32) 767 66 16 – wewn.35 lub w siedzibie   Spółdzielni Mieszkaniowej  „DIAMENT” w  Piekarach   Śląskich  przy   ul.  Ogrodowej.


INSTRUKCJA OBSŁUGI SZLABANÓW

Uprzejmie informujemy, że w w zakładce „Przydatne informacje” kliknij tutaj umieszczona została instrukcja obsługi szlabanów dla mieszkańców nieruchomości przy ul. Kalwaryjskiej 2,2a,2b w Piekarach Śląskich oraz przy ul. Modelarskiej 22-28 oraz 28a-e w Katowicach. Instrukcję można pobrać również z zakładki „Do pobrania” kliknij tutaj .


OGŁOSZENIE

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

 Zachowanie nazwisk lokatorów przy domofonach wymaga ich pisemnej zgody. W związku z tym prosimy o dostarczenie własnoręcznie podpisanego oświadczenia (formularz dostępny na stronie internetowej kliknij tutaj) do biura spółdzielni osobiście lub listownie. Niedostarczenie do dnia 08.06.2018 niniejszego oświadczenia będzie traktowane jako niewyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych przy domofonie.


INFORMACJA

Szanowni Państwo.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rozporządzenie to jako akt prawa unijnego obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich w sposób bezpośredni  w celu ujednolicenia poziomu ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Spółdzielnię  wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji procesu zarządzania nieruchomościami wspólnymi w zakresie, wynikającym z przepisów prawa.

Prosimy o zaznajomienie się ze szczegółami kliknij tutaj


20 marca w Chorzowie ruszyła kampania, która ma w końcu skłonić wszystkich właścicieli psów do sprzątania po swoich pupilach. O skali problemu, który dotyka wszystkie miasta, niech świadczą liczby.

Jak wyliczono w Urzędzie Miasta, tylko w Chorzowie rocznie na trawniki, skwery czy chodniki trafia ponad 330 ton psich odchodów. Tylko niewielka część jest sprzątana przez właścicieli. Niestety większość z nich problem bagatelizuje. Tymczasem to, co dla niektórych jest tylko problemem estetycznym, dla innych jest sporą niedogodnością. Chodzi tu m.in. o osoby niepełnosprawne, matki z małymi dziećmi czy osoby starsze, poruszające się o lasce.

My zachęcamy wszystkich naszych mieszkańców, również z Katowic i Piekar Śląskich do dołączenia do tej akcji – w miejscach swojego zamieszkania.

źródło:  http://www.chorzowianin.pl/nie-rob-ganby-skludzej-po-swoim-psie,n-4946.html