Aktualności

 

INFORMACJA

Przedstawiamy harmonogram zebrań z mieszkańcami, dotyczących Planu Remontów na rok 2019:

 

15 października 2018Biura Zarządu

15,30 – Ogrodowa 17B-E,H-I,J-K.

16,00 – Kalwaryjska 2

16,30 – Ogrodowa 27-33

16 października 2018ADM Chorzów

15,00 – Mościckiego 13

15,30 – Mościckiego 17

16,00 – Maciejkowicka 4

17 października 2018ADM Chorzów

15,00 – Paderewskiego 36

15,30 – Dąbrowskiego 30

16,30 – Kochłowicka 5 (Szk.Podst.34 – sala nr.6)

18 października 2018

15,00 – Lipowa 9 (Pralnia)

16,00 – Modelarska 22-28 (ADM Katowice)

16,30 – Modelarska 28 a-e,  (ADM Katowice)                                                                                           Tokarska 4

Uwaga:

Nie przewiduje się spotkań z mieszkańcami nw. nieruchomości, które posiadają ujemne saldo na funduszu remontowym:

  • Krakusa 18
  • Adamieckiego 4
  • Mościckiego 15
  • Maciejkowicka 1,2
  • Azotowa 17,19
  • Narutowicza 3,6,8
  • Józefowska 101
  • Ogrodowa 17 F-G

Roboty remontowe w tych budynkach będą mogły być wykonane po spłacie zobowiązań względem innych nieruchomości.


 

OGŁOSZENIE

Informujemy, że od dnia 26 września 2018 roku rozpoczynamy sezon grzewczy.

Aby uniknąć zapowietrzenia się grzejników, prosimy ustawić zawory termostatyczne wszystkich typów w pozycji otwartej maksymalnie (5 lub max).

Lokatorów ostatnich pięter prosimy o zwrócenie uwagi czy nie nastąpił wyciek wody z odpowietrznika na końcówce pionu.

W przypadku wycieku należy zamknąć zawór odcinający pod odpowietrznikiem i powyższy fakt natychmiast zgłosić do działu eksploatacji.

Prosimy również o zgłaszanie innych zaobserwowanych nieprawidłowości w działaniu instalacji c.o.


UWAGA

Katowickie Wodociągo S.A.  informują, że w dniu 26.09.2018 roku, w godz. 0,30 do 3,30 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców dzielnicy Wełnowiec- Józefowiec i Dąb w Katowicach.

Przyczyną wystąpienia zakłóceń jest wymiana wodomierzy przez GPW S.A.

Szczegółowych informacji na temat czasu trwania prac udzielą przedstawiciele Katowickich Wodociągów S.A pod numerem tel. 32 25 64 809 oraz bezpłatnym numerem 994.


OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że posiadamy do wynajęcia ostatnie wolne miejsca postojowe w garażu podziemnym przy ulicy Ogrodowej 17K w Piekarach Śl. Dodatkowych  informacji można uzyskać   pod  nr telefonu  (32) 767 66 16 – wewn.35 lub w siedzibie   Spółdzielni Mieszkaniowej  „DIAMENT” w  Piekarach   Śląskich  przy   ul.  Ogrodowej  17K.


INFORMACJA

W zakładce PRZETARGI umieszczono nowe ogłoszenia oferujace wynajem lokali mieszkalnych położonych w Piekarach Śląskich przy ul. Kalwaryjskiej 2.

Z a p r a s z a m y!


UWAGA

Gazownia w Świętochłowicach informuje, że w związku z okresową akcją przewonienia gazu ziemnego, polegającą na podaniu zwiększonej dawki THT, która zostanie przeprowadzona w dniu 25.09.2018 roku na stacjach redukcyjno-pomiarowych:

  1. SRP Kaliny w Chorzowie – zasilającej dzielnicę Chorzów Batory
  2. SRP Maciejkowicka w Chorzowie – zasilającej Chorzów Stary oraz Centrum

nastąpi kilkudniowy wzrost intensywności zapachu gazu ziemnego dostarczanego do odbiorców.

Powyższe ma na celu wykrycie ewentualnych nieszczelności na sieciach gazowych oraz instalacjach gazowych u odbiorców.


INFORMACJA

Odpowiadając na pytania mieszkańców, uprzejmie informujemy, że nasza Spółdzielnia dołączyła do czynnych obchodów 100- lecia polskiej niepodległosci poprzez wywieszenie i pozostawienie do 11 listopada br  na  naszych budynkach biało-czerwonych flag państwowych.


INSTRUKCJA OBSŁUGI SZLABANÓW

Uprzejmie informujemy, że w w zakładce „Przydatne informacje” kliknij tutaj umieszczona została instrukcja obsługi szlabanów dla mieszkańców nieruchomości przy ul. Kalwaryjskiej 2,2a,2b w Piekarach Śląskich oraz przy ul. Modelarskiej 22-28 oraz 28a-e w Katowicach. Instrukcję można pobrać również z zakładki „Do pobrania” kliknij tutaj .


OGŁOSZENIE

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

 Zachowanie nazwisk lokatorów przy domofonach wymaga ich pisemnej zgody. W związku z tym prosimy o dostarczenie własnoręcznie podpisanego oświadczenia (formularz dostępny na stronie internetowej kliknij tutaj) do biura spółdzielni osobiście lub listownie. Niedostarczenie do dnia 08.06.2018 niniejszego oświadczenia będzie traktowane jako niewyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych przy domofonie.


INFORMACJA

Szanowni Państwo.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rozporządzenie to jako akt prawa unijnego obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich w sposób bezpośredni  w celu ujednolicenia poziomu ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Spółdzielnię  wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji procesu zarządzania nieruchomościami wspólnymi w zakresie, wynikającym z przepisów prawa.

Prosimy o zaznajomienie się ze szczegółami kliknij tutaj


20 marca w Chorzowie ruszyła kampania, która ma w końcu skłonić wszystkich właścicieli psów do sprzątania po swoich pupilach. O skali problemu, który dotyka wszystkie miasta, niech świadczą liczby.

Jak wyliczono w Urzędzie Miasta, tylko w Chorzowie rocznie na trawniki, skwery czy chodniki trafia ponad 330 ton psich odchodów. Tylko niewielka część jest sprzątana przez właścicieli. Niestety większość z nich problem bagatelizuje. Tymczasem to, co dla niektórych jest tylko problemem estetycznym, dla innych jest sporą niedogodnością. Chodzi tu m.in. o osoby niepełnosprawne, matki z małymi dziećmi czy osoby starsze, poruszające się o lasce.

My zachęcamy wszystkich naszych mieszkańców, również z Katowic i Piekar Śląskich do dołączenia do tej akcji – w miejscach swojego zamieszkania.

źródło:  http://www.chorzowianin.pl/nie-rob-ganby-skludzej-po-swoim-psie,n-4946.html