Ogłoszenia

OGŁOSZENIE z dnia 20 maja 2024 r.

Z dniem 21 maja 2024 r. nastąpi zakończenie sezonu grzewczego i systematyczne wyłączanie ciepła dostarczanego do grzejników centralnego ogrzewania w budynkach należących do naszej Spółdzielni.

Po wyłączeniu ogrzewania budynków prosimy o odkręcenie na okres letni głowic termostatycznych do pozycji maksymalnej tj. „5”.

Umożliwi to sprawne rozpoczęcie kolejnego sezonu grzewczego. Dzięki temu grzejniki zostaną szybciej włączone do pracy, zmniejszy się liczba przypadków zapowietrzenia grzejników oraz usterek samych zaworów.


OGŁOSZENIE

Awarie w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej oraz centralnego ogrzewania dotyczące zdarzeń w budynkach i mieszkaniach po godzinach pracy Spółdzielni obsługiwać będzie nw. Pogotowie:

Zakład Instalacji Sanitarnych Piotr Ledwoch z siedzibą w Bytomiu pod numer telefonu: 32 281 20 33


OGŁOSZENIE

Awarie w zakresie instalacji elektrycznych i systemów domofonów dotyczące zdarzeń w budynkach i mieszkaniach po godzinach pracy Spółdzielni obsługiwać będzie nw. Pogotowie:

Zakład MAR-NAL Marian Nalepa z siedzibą w Bytomiu pod numer telefonu: 514 332 821                                                                                                                                                                                   


OGŁOSZENIE

W związku z zapowiedzią niższych temperatur informujemy, że z dniem 9 października 2023 roku rozpoczynamy sezon grzewczy.


     

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że posiadamy do wynajęcia ostatnie wolne miejsca postojowe w garażu podziemnym przy ulicy Ogrodowej 17K w Piekarach Śl. Dodatkowych  informacji można uzyskać   pod  nr telefonu  (32) 767 66 16 – wewn.35 lub w siedzibie   Spółdzielni Mieszkaniowej  „DIAMENT” w  Piekarach   Śląskich  przy   ul.  Ogrodowej.


Prezydent Miasta Piekary Śląskie w oparciu o uchwałę nr LXII/675/23 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zasad udzielania w latach 2023 – 2026 dotacji celowej w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Piekary Śląskie rok 2022” ogłasza, iż od dnia 13 kwietnia 2023 roku rozpoczęty został nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów końcowych będących właścicielami lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym zlokalizowanego na terenie Gminy Piekary Śląskie. W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Piekary Śląskie. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 18 miesięcy od dnia podpisania ww. umowy, jednak nie później niż do 31.12.2025 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Miasta Piekary Śląskie: Ciepłe Mieszkanie – nadal trwa nabór wniosków | Urząd Miasta (piekary.pl)


OGŁOSZENIE

Osoby, które zamierzają zrezygnować z książeczek mieszkaniowych prosimy o pilny kontakt z Działem Czynszów tel. 32 767 66 16 wew. 33, celem dokonania formalnej rezygnacjiUWAGA!

W razie awarii telefonu stacjonarnego prosimy o kontaktowanie się z pracownikami poprzez poniżej podane telefony komórkowe:

Sekretariat:             604 553 924

Dział techniczny:    604 535 861

Dział czynszów:      604 553 358


INFORMACJA

W związku z utrzymującą się sytuacją pandemiczną,  mając na celu ochronę naszych mieszkańców, uprzejmie informujemy, że w klatkach schodowych zasobów usytuowanych w Katowicach i w Chorzowie – obok skrzynek na listy, zostaną zamontowane oznakowane skrzynki, do których będzie można wrzucać korespondencję skierowaną do Spółdzielni.


UWAGA!

Osoby opłacające swoje należności drogą elektroniczną proszone są o wypełnienie deklaracji rezygnacji z posiadania papierowych książeczek czynszowych.

Deklarację można pobrać tutaj i dostarczyć ją do siedziby Spółdzielni.


PISMO PREZYDENT MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

Pismo Prezydent Piekary Śl.


UWAGA!

Drodzy Mieszkańcy – posiadacze zwierząt!

Przypominamy, żeby:

Wyprowadzać zwierzaki na smyczy, a psom rasy agresywnej zakładać kaganiec.

Nieczystości wyrzucać do śmietników komunalnych.

Pamiętajcie, że:

 1. Odpowiadacie osobiście za zachowanie, jak i szkody wyrządzone przez Wasze zwierzaki.
 2. Niestosowanie się do obowiązku sprzątania po swoim psie grozi mandatem karnym w wysokości do 500 zł.

OSTRZEŻENIE

Policja Polska ostrzega:

W związku z nadal występującym zagrożeniem polegającym na kradzieżach i oszustwach na szkodę osób starszych przypominamy o zasadach bezpieczeństwa.

 1. NIGDY nie wpuszczaj do mieszkania obcej osoby, nawet jeżeli przedstawia się za pracownika administracji, gazowni, wodociągów czy zakładu energetycznego.
 2. NIGDY nie przekazuj żadnych pieniędzy obcej osobie, nawet wówczas gdy podaje się za funkcjonariusza POLICJI lub CBŚ< AKWIZYTATORA, PRACOWNIKA GAZOWNI CZY PRACOWNIKA WODOCIĄGÓW.
 3. NIGDY nie dzwoń na numery wskazane przez rozmówcę telefonicznego.
 4. Policjanci NIGDY nie przyjmują pieniędzy czy kosztowności na przechowywanie.
 5. Każda sznaująca się firma zawiera transakcje w swojej siedzibie lub za pośrednictwem poczty.
 6. Zadzwoń do bliskich i zapytaj czy faktycznie potrzebują pomocy.

PAMIĘTAJ!!!

W przypadku każdego podejrzanego zachowania skontaktuj się z dyżurnym Komendy Miejskiej w swoim mieście

NIE DAJ SIĘ NABRAĆ

na wnuczka, na policjanta, na pracownika administracji…

JAK DZIAŁAJĄ OSZUŚCI

 1. Dzwoni telefon, podnosisz słuchawkę
 2. Osoba, z którą rozmawiasz przekonuje, że jest Twoim wnuczkiem, krewnym lub inną bliską osobą z Twojej rodziny
 3. Osoba ta informuje, że pilnie potrzebuje pieniędzy
 4. Telefon dzwoni ponownie. Osoba informuje, że jest policjantem i przekonuje, że przed chwilą dzwonił oszust, a Ty musisz pomóc go zatrzymać
 5. Zostajesz poinformowany, że potrzebne są pieniądze, które masz przekazać nieznanej Co osobie.

PAMIĘTAJ!!!

 • Nie przekazuj żadnych pieniędzy funkcjonariuszom POLICJI, CBŚ, AKWIZYTATOROM, INKASENTOM, PRACOWNIKOM WODOCIĄGÓW, ADMINISTRACJI etc!
 • Nie podpisuj z nimi żadnych umów – każda szanująca się firma zawiera transakcjew swojej siedzibie lub za pośrednictwem poczty
 • Jeśli zjawił się przedstawiciel jakieś instytucji np. Policji, banku, gazownik, wodociągów, elektrowni itp., bez otwierania drzwi sprawdź telefonicznie czy był on do Twojego domu kierowany. Jeśli nie masz telefonu poproś, aby przyszedł ze znanym Ci sąsiadem mieszkającym obok.

    

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 roku likwidacji ulega prowizja od wpłat czynszowych dokonywanych w oddziałach i agencjach PKO –  za pośrednictwem książeczek czynszowych. Koszty te będą ponosiły osoby wpłacające.

W związku z powyższym apelujemy do dokonywania wpłat drogą elektroniczną.

Osoby, które wyrażą wolę utrzymania książeczek proszone są o złożenie stosownego pisma w terminie do 31 października 2019 roku.


UWAGA!

W związku z informacjami o pojawieniu się lisów na terenie naszych posesji zlokalizowanych na terenie Chorzowa, informujemy, że sprawa ta została przekazana do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chorzów,  celem zlikwidowania ewentualnego zagrożenia.

Apelujemy o zwracanie szczególnej ostrożności i każdorazowe zamykanie drzwi wejściowych do klatek schodowych.


  UWAGA!

W związku z ponowną kontrolą pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych przeprowadzoną przez tzw. EKOPATROL,  a przynależnych do nieruchomości przy ulicach:

 • Adamieckiego 4 i Maciejkowickiej 1
 • Azotowej 17 i 19
 • Maciejkowickiej 2
 • Maciejkowickiej 4
 • Narutowicza 3, 8 i 6

stwierdzono, że pomimo zadeklarowania selektywnej zbiórki, w pojemnikach na odpady zmieszane znajdują się surowce wtórne.

Prosimy o zapoznanie się z pismem Urzędu Miasta w Chorzowie oraz dostosowanie się do wymogów, aby uniknąć zbiorowej odpowiedzialności w postaci zastosowania stawek jak za nieselektywną zbiórkę odpadów.

>>> klinij tutaj<<<


UWAGA!

Przypominamy o bezwzględnym przestrzeganiu „Regulaminu używania lokali i porządku domowego” .

Zgodnie z zapisami: dział IV § 21 pkt. 4, dział VI § 23 pkt. 2, dział VII § 24 pkt. 3, oraz § 26 pkt. 2

Zabrania się przechowywania i gromadzenia na korytarzach piwnicznych, strychowych oraz klatkach schodowych starych mebli, wózków, rowerów, skuterów oraz innych zbędnych sprzętów AGD i śmieci.


UWAGA!

W ostatnim czasie do drzwi mieszkańców Chorzowa pukają domokrążcy oferujący czujniki gazowe. Powołują się na współpracę z naszą  spółdzielnią.

Niedawno osoby chcące sprzedać czujniki do wykrywania gazu widziane były na terenie zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Diament”. Twierdziły, że mają zawartą umowę  na wykonanie montażu tych urządzeń.

Z uwagi na liczne zgłoszenia dotyczące montażu czujników, wymiany piecyków i kuchenek gazowych, drzwi wejściowych w mieszkaniach informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Diament” nie zawierała żadnej umowy na montaż tych urządzeń.

Ostrzegamy, aby przypadku osób chodzących po mieszkaniach i zachęcających do kupna różnych rzeczy, zachować szczególną ostrożność, bo nigdy nie wiadomo z kim mamy do czynienia. Zapraszanie tych osób do mieszkania może wiązać się z ryzkiem kradzieży.


OGŁOSZENIE

Na podstawie „Regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i mieszkańców w zakresie napraw wewnątrz lokali…” , w  związku z panującymi warunkami atmosferycznymi oraz dużą ilością zalegającego śniegu, celem uniknięcia tworzenia się niebezpiecznych nawisów i sopli lodowych wzywamy wszystkich mieszkańców do niezwłocznego usunięcia śniegu zalegającego na tarasach i balkonach przynależnych do mieszkań.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 9 stycznia 2018 roku zostaną odśnieżone wszystkie dachy płaskie w zasobach Spółdzielni.


INFORMACJA

Codziennie wyrzucamy mnóstwo śmieci, przeciętny Polak produkuje ok. 320 kg odpadów rocznie.  Z uwagi na rosnące opłaty za śmieci apelujemy o ich segregację!

W zakładce Poradnik zamieszczone zostały cenne wskazówki jak postępować i w jaki sposób segregować odpady domowe.


INFORMACJA

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Diament” informuje, że zgodnie z § 72 Statutu :

„(…) W przypadku długotrwałych zaległości z uiszczaniem opłat na pokrycie wydatków na eksploatację i utrzymanie lokalu, rażącego i uporczywego naruszania przez osoby korzystające z lokalu regulaminu porządku domowego, albo niewłaściwego zachowania tych osób, czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, spółdzielnia może w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji, przy czym właścicielowi, którego lokal został sprzedany nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego. Z żądaniem, o którym mowa w tym przepisie występuje Zarząd spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej (…)”


INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Diament” w Piekarach Śląskich uprzejmie informuje, że w dniu 26 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach zarejestrował uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Diament” i od tego dnia obowiązuje nowy Statut, którego treść dostępna jest tutaj.


INSTRUKCJA OBSŁUGI SZLABANÓW

Uprzejmie informujemy, że w w zakładce „Przydatne informacje” kliknij tutaj umieszczona została instrukcja obsługi szlabanów dla mieszkańców nieruchomości przy ul. Kalwaryjskiej 2,2a,2b w Piekarach Śląskich oraz przy ul. Modelarskiej 22-28 oraz 28a-e w Katowicach. Instrukcję można pobrać również z zakładki „Do pobrania” kliknij tutaj .


OGŁOSZENIE

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

 Zachowanie nazwisk lokatorów przy domofonach wymaga ich pisemnej zgody. W związku z tym prosimy o dostarczenie własnoręcznie podpisanego oświadczenia (formularz dostępny na stronie internetowej kliknij tutaj) do biura spółdzielni osobiście lub listownie. Niedostarczenie do dnia 08.06.2018 niniejszego oświadczenia będzie traktowane jako niewyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych przy domofonie.


INFORMACJA

Szanowni Państwo.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rozporządzenie to jako akt prawa unijnego obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich w sposób bezpośredni  w celu ujednolicenia poziomu ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Spółdzielnię  wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji procesu zarządzania nieruchomościami wspólnymi w zakresie, wynikającym z przepisów prawa.

Prosimy o zaznajomienie się ze szczegółami kliknij tutaj


20 marca w Chorzowie ruszyła kampania, która ma w końcu skłonić wszystkich właścicieli psów do sprzątania po swoich pupilach. O skali problemu, który dotyka wszystkie miasta, niech świadczą liczby.

Jak wyliczono w Urzędzie Miasta, tylko w Chorzowie rocznie na trawniki, skwery czy chodniki trafia ponad 330 ton psich odchodów. Tylko niewielka część jest sprzątana przez właścicieli. Niestety większość z nich problem bagatelizuje. Tymczasem to, co dla niektórych jest tylko problemem estetycznym, dla innych jest sporą niedogodnością. Chodzi tu m.in. o osoby niepełnosprawne, matki z małymi dziećmi czy osoby starsze, poruszające się o lasce.

My zachęcamy wszystkich naszych mieszkańców, również z Katowic i Piekar Śląskich do dołączenia do tej akcji – w miejscach swojego zamieszkania.

źródło:  http://www.chorzowianin.pl/nie-rob-ganby-skludzej-po-swoim-psie,n-4946.html